Wie met een bedrijfswagen mag rijden, geniet een voordeel. En dat moet worden belast, zegt de fiscus. In vakjargon gaat het om een voordeel van alle aard. Voor bedrijfswagens wordt het voordeel van alle aard berekend op de cataloguswaarde van de auto, weliswaar met een correctie voor de leeftijd van het voertuig. Daarop wordt vervolgens een percentage toegepast. Dit laatste hangt af van de CO2-uitstoot. Hoe meer uitstoot, hoe hoger het percentage en hoe hoger het fiscale voordeel. De fiscus heeft nu de officiële uitstootcoëfficiënten voor 2013 vastgelegd. Daaruit blijkt dat er voor de meeste dieselwagens niets wordt gewijzigd aan de coëfficiënt. Voor wagens op benzine en LPG is er daarentegen in globo een verandering in het voordeel van de gebruikers. De referentie is immers met 0,1% opgetrokken. Tot eind vorig jaar bedroeg het belastbare voordeel 4% op de cataloguswaarde voor voertuigen met een CO2-uitstoot van hoogstens 100 gram/km. Per gram uitstoot meer, verhoogde het tarief met 0,1%. Het maximale tarief van 18% voordeel kwam er bij een uitstoot van 240 gram/km. Vanaf 2013 geldt de 4% tot en met een uitstoot van 101 gram/km. Daardoor profiteren ook alle auto's met een hogere uitstoot mee. Voor een auto met een cataloguswaarde van 25.000 euro die hoger zat dan 100 gram/km geeft dat voor het eerste jaar van het gebruik een lager fiscaal voordeel in natura van 21,43 euro, wat tegen de hoogste schijf van de belastingen een nettovoordeel oplevert van 10,72 euro. Let wel: het belastbare voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen bedraagt voor 2013 minstens 1230 euro. (Belga)

Wie met een bedrijfswagen mag rijden, geniet een voordeel. En dat moet worden belast, zegt de fiscus. In vakjargon gaat het om een voordeel van alle aard. Voor bedrijfswagens wordt het voordeel van alle aard berekend op de cataloguswaarde van de auto, weliswaar met een correctie voor de leeftijd van het voertuig. Daarop wordt vervolgens een percentage toegepast. Dit laatste hangt af van de CO2-uitstoot. Hoe meer uitstoot, hoe hoger het percentage en hoe hoger het fiscale voordeel. De fiscus heeft nu de officiële uitstootcoëfficiënten voor 2013 vastgelegd. Daaruit blijkt dat er voor de meeste dieselwagens niets wordt gewijzigd aan de coëfficiënt. Voor wagens op benzine en LPG is er daarentegen in globo een verandering in het voordeel van de gebruikers. De referentie is immers met 0,1% opgetrokken. Tot eind vorig jaar bedroeg het belastbare voordeel 4% op de cataloguswaarde voor voertuigen met een CO2-uitstoot van hoogstens 100 gram/km. Per gram uitstoot meer, verhoogde het tarief met 0,1%. Het maximale tarief van 18% voordeel kwam er bij een uitstoot van 240 gram/km. Vanaf 2013 geldt de 4% tot en met een uitstoot van 101 gram/km. Daardoor profiteren ook alle auto's met een hogere uitstoot mee. Voor een auto met een cataloguswaarde van 25.000 euro die hoger zat dan 100 gram/km geeft dat voor het eerste jaar van het gebruik een lager fiscaal voordeel in natura van 21,43 euro, wat tegen de hoogste schijf van de belastingen een nettovoordeel oplevert van 10,72 euro. Let wel: het belastbare voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen bedraagt voor 2013 minstens 1230 euro. (Belga)