Wie kosten maakt om te gaan werken, mag die van zijn inkomsten aftrekken. Op die manier daalt het belastbaar bedrag en moeten er minder belastingen worden betaald. Wie met de auto naar het werk rijdt, mag 0,15 euro per kilometer woon-werkverkeer aftrekken indien hij zijn kosten bewijst. Dat bedrag omvat zowel de kosten voor de slijtage van de wagen, de brandstof, de verzekering als de taksen. Alleen de intresten van een eventuele financiering kunnen daar nog bovenop komen. Motorrijders hebben een regeling die gunstiger is. Zij mogen de werkelijke kosten van het woon-werkverkeer aftrekken. Dit betekent dat ze hun motor mogen afschrijven. Gedurende vijf jaar mogen ze telkens een vijfde van de aankoopkosten in rekening brengen. Voorts mogen ze hun brandstofkosten, verzekeringskosten, verkeersbelasting en kosten voor de beschermende kledij inbrengen. En dit alles telkens voor het beroepsgedeelte. Vormen de beroepsgebonden verplaatsingen, inclusief het woon-werkverkeer - de helft van de totale verplaatsingen, dan mogen ze de helft van die kosten aftrekken. Wie deze berekening niet wenst te maken, mag ook net als bij de auto's 0,15 euro per kilometer inbrengen. De motorrijder heeft dus de keuze. Hij kan het meest renderende systeem kiezen. (Belga)

Wie kosten maakt om te gaan werken, mag die van zijn inkomsten aftrekken. Op die manier daalt het belastbaar bedrag en moeten er minder belastingen worden betaald. Wie met de auto naar het werk rijdt, mag 0,15 euro per kilometer woon-werkverkeer aftrekken indien hij zijn kosten bewijst. Dat bedrag omvat zowel de kosten voor de slijtage van de wagen, de brandstof, de verzekering als de taksen. Alleen de intresten van een eventuele financiering kunnen daar nog bovenop komen. Motorrijders hebben een regeling die gunstiger is. Zij mogen de werkelijke kosten van het woon-werkverkeer aftrekken. Dit betekent dat ze hun motor mogen afschrijven. Gedurende vijf jaar mogen ze telkens een vijfde van de aankoopkosten in rekening brengen. Voorts mogen ze hun brandstofkosten, verzekeringskosten, verkeersbelasting en kosten voor de beschermende kledij inbrengen. En dit alles telkens voor het beroepsgedeelte. Vormen de beroepsgebonden verplaatsingen, inclusief het woon-werkverkeer - de helft van de totale verplaatsingen, dan mogen ze de helft van die kosten aftrekken. Wie deze berekening niet wenst te maken, mag ook net als bij de auto's 0,15 euro per kilometer inbrengen. De motorrijder heeft dus de keuze. Hij kan het meest renderende systeem kiezen. (Belga)