De werkgever houdt elke maand een bedrag aan bedrijfsvoorheffing in op het loon van de belastingplichtige. Dat is een voorbelasting, die uiteindelijk verrekend wordt met de eindbelasting op het moment van de belastingaangifte.

Doordat verschillende belastinghervormingen niet volledig werden doorgevoerd in de bedrijfsvoorheffing, ontstond er echter een scheeftrekking. Minister Van Peteghem wil die nu rechttrekken. Daardoor zal wie werkt maandelijks netto meer overhouden.

Concreet gaat het voor 2022 om een stijging met gemiddeld 128 euro per werknemer per jaar. In 2023 komt daar 209 euro bij en in 2024 nog eens 243 euro.

Gevolg is wel dat mensen op het moment van de aangifte minder zullen terugkrijgen, omdat ze gedurende het jaar elke maand netto meer hebben ontvangen.

'We hervormen het systeem om ervoor te zorgen dat mensen bij elk loonbriefje niet nodeloos te veel betalen aan de staat. Dat betekent dus meer nettoloon per maand in plaats van een terugbetaling vele maanden later in de belastingafrekening', aldus nog minister Van Peteghem.

De werkgever houdt elke maand een bedrag aan bedrijfsvoorheffing in op het loon van de belastingplichtige. Dat is een voorbelasting, die uiteindelijk verrekend wordt met de eindbelasting op het moment van de belastingaangifte.Doordat verschillende belastinghervormingen niet volledig werden doorgevoerd in de bedrijfsvoorheffing, ontstond er echter een scheeftrekking. Minister Van Peteghem wil die nu rechttrekken. Daardoor zal wie werkt maandelijks netto meer overhouden. Concreet gaat het voor 2022 om een stijging met gemiddeld 128 euro per werknemer per jaar. In 2023 komt daar 209 euro bij en in 2024 nog eens 243 euro. Gevolg is wel dat mensen op het moment van de aangifte minder zullen terugkrijgen, omdat ze gedurende het jaar elke maand netto meer hebben ontvangen. 'We hervormen het systeem om ervoor te zorgen dat mensen bij elk loonbriefje niet nodeloos te veel betalen aan de staat. Dat betekent dus meer nettoloon per maand in plaats van een terugbetaling vele maanden later in de belastingafrekening', aldus nog minister Van Peteghem.