De fiscus heeft altijd tijd tot 30 juni van het jaar na het aanslagjaar om een afrekening te maken. Voor de inkomsten van 2012 betekent dat dat de afrekening voor 30 juni 2014 moet zijn gemaakt. Wettelijk gezien is er geen volgorde waaraan Financiën zich moet houden. Wie zijn aangifte eerst indient, hoeft niet per se ook eerst zijn afrekening te krijgen. Maakt de fiscus voor die uiterste datum geen afrekening, dan wordt de belastingplichtige vrijgesteld van belastingen. Hij heeft dan zelfs het recht om de belastingen die hij al vooruitbetaalde terug te vorderen. Wie al zijn afrekening krijgt, hoeft zich trouwens niet noodzakelijk in de handen te wrijven. De fiscus heeft drie jaar tijd om een aangifte te onderzoeken. Voor de inkomsten van 2012 betekent dat er tot eind 2015 kan worden gewijzigd. Vindt Financiën dus pas na het opsturen van uw afrekening alsnog een fout in uw aangifte of inkomsten die niet werden aangegeven, dan kan hij u nog altijd een belastingverhoging nasturen. Is er fraude in het spel - dit is een handeling om de fiscus bewust te misleiden - dan stijgt de termijn waarbinnen Financiën een bijkomende aanslag mag vestigen zelfs tot zeven jaar. (Belga)

De fiscus heeft altijd tijd tot 30 juni van het jaar na het aanslagjaar om een afrekening te maken. Voor de inkomsten van 2012 betekent dat dat de afrekening voor 30 juni 2014 moet zijn gemaakt. Wettelijk gezien is er geen volgorde waaraan Financiën zich moet houden. Wie zijn aangifte eerst indient, hoeft niet per se ook eerst zijn afrekening te krijgen. Maakt de fiscus voor die uiterste datum geen afrekening, dan wordt de belastingplichtige vrijgesteld van belastingen. Hij heeft dan zelfs het recht om de belastingen die hij al vooruitbetaalde terug te vorderen. Wie al zijn afrekening krijgt, hoeft zich trouwens niet noodzakelijk in de handen te wrijven. De fiscus heeft drie jaar tijd om een aangifte te onderzoeken. Voor de inkomsten van 2012 betekent dat er tot eind 2015 kan worden gewijzigd. Vindt Financiën dus pas na het opsturen van uw afrekening alsnog een fout in uw aangifte of inkomsten die niet werden aangegeven, dan kan hij u nog altijd een belastingverhoging nasturen. Is er fraude in het spel - dit is een handeling om de fiscus bewust te misleiden - dan stijgt de termijn waarbinnen Financiën een bijkomende aanslag mag vestigen zelfs tot zeven jaar. (Belga)