Werkgevers moeten bij de uitbetaling van de lonen onder meer bedrijfsvoorheffing inhouden. Dat bedrag moeten ze overmaken aan de fiscus. Het gaat om een voorafbetaling van belastingen op de inkomsten van de betrokken werknemers. Een aantal regelingen zorgt er evenwel voor dat de bedrijven niet het volledige bedrag moeten doorstorten. Ze mogen ook een deel houden. Zo kan het loon van onderzoekers binnen ondernemingen en kennisinstellingen zelfs voor 80% worden vrijgesteld van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Voor sectoren met overuren, nacht- en ploegenarbeid moet eveneens een deel van de bedrijfsheffing niet worden doorgestort. En ten slotte moet elke werkgever sinds 2010 1 procent van de brutolonen niet overmaken aan de fiscus. De fiscus wil nu nagaan of de regelingen correct worden toegepast en alle voorwaarden worden nageleefd. De bevraagde bedrijven krijgen een maand om alle informaties over te maken. (Belga)

Werkgevers moeten bij de uitbetaling van de lonen onder meer bedrijfsvoorheffing inhouden. Dat bedrag moeten ze overmaken aan de fiscus. Het gaat om een voorafbetaling van belastingen op de inkomsten van de betrokken werknemers. Een aantal regelingen zorgt er evenwel voor dat de bedrijven niet het volledige bedrag moeten doorstorten. Ze mogen ook een deel houden. Zo kan het loon van onderzoekers binnen ondernemingen en kennisinstellingen zelfs voor 80% worden vrijgesteld van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Voor sectoren met overuren, nacht- en ploegenarbeid moet eveneens een deel van de bedrijfsheffing niet worden doorgestort. En ten slotte moet elke werkgever sinds 2010 1 procent van de brutolonen niet overmaken aan de fiscus. De fiscus wil nu nagaan of de regelingen correct worden toegepast en alle voorwaarden worden nageleefd. De bevraagde bedrijven krijgen een maand om alle informaties over te maken. (Belga)