Het meest voorkomende voordeel in deze reeks zijn de privé-uitgaven die de bedrijfsleider mag doen met geld van de onderneming. Zolang hij die niet terugbetaalt, gaat het om een lening van het bedrijf aan hem. Betaalt hij daarop geen intresten, dan geniet hij een voordeel. De wetgever stelt nu dat voor dergelijke voorschotten in rekening courant, zoals die officieel heten, de normale rentevoet in 2012 9,50% bedroeg. Betaalde de bedrijfsleider geen intresten op de voorschotten, dan wordt de vermeden intrest volledig gezien als een voordeel in natura. Betaalde hij een lagere intrest, dan wordt het verschil tussen wat hij betaalde en de normale marktrente belast. De andere 'normale' tarieven voor 2012 zijn 0,14% per maand voor een wagenfinanciering, 0,17% per maand voor de financiering van andere aankopen, 3,32% voor een hypothecaire lening en 4,64% voor een lening waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering. Dit soort goedkope leningen kunnen al eens vaker voorkomen bij mensen die in een bank of bij een verzekeraar werken en daardoor recht hebben op een goedkope lening bij hun werkgever. Zakt de eigen bijdrage onder het vastgestelde tarief, dan genieten ze een voordeel in natura. Gaat het daarbij om een lening met aanpasbare rente, dan moet elk jaar het verschil worden berekend. Het voordeel in natura moet via de belastingaangifte bij het loon worden opgeteld. Het zal dan ook worden belast in de hoogste schijf waarin het loon valt. (Belga)

Het meest voorkomende voordeel in deze reeks zijn de privé-uitgaven die de bedrijfsleider mag doen met geld van de onderneming. Zolang hij die niet terugbetaalt, gaat het om een lening van het bedrijf aan hem. Betaalt hij daarop geen intresten, dan geniet hij een voordeel. De wetgever stelt nu dat voor dergelijke voorschotten in rekening courant, zoals die officieel heten, de normale rentevoet in 2012 9,50% bedroeg. Betaalde de bedrijfsleider geen intresten op de voorschotten, dan wordt de vermeden intrest volledig gezien als een voordeel in natura. Betaalde hij een lagere intrest, dan wordt het verschil tussen wat hij betaalde en de normale marktrente belast. De andere 'normale' tarieven voor 2012 zijn 0,14% per maand voor een wagenfinanciering, 0,17% per maand voor de financiering van andere aankopen, 3,32% voor een hypothecaire lening en 4,64% voor een lening waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering. Dit soort goedkope leningen kunnen al eens vaker voorkomen bij mensen die in een bank of bij een verzekeraar werken en daardoor recht hebben op een goedkope lening bij hun werkgever. Zakt de eigen bijdrage onder het vastgestelde tarief, dan genieten ze een voordeel in natura. Gaat het daarbij om een lening met aanpasbare rente, dan moet elk jaar het verschil worden berekend. Het voordeel in natura moet via de belastingaangifte bij het loon worden opgeteld. Het zal dan ook worden belast in de hoogste schijf waarin het loon valt. (Belga)