Sinds 1 januari 2020 wordt de aftrekbaarheid van bedrijfswagens volgens een lineaire schaal berekend. De overheid hanteert voortaan deze formule: 120 procent - (0,5% x CO2/km x brandstofcoëfficiënt). De coëfficiënt in de berekening verschilt naargelang het type brandstof van het voertuig.
...

Sinds 1 januari 2020 wordt de aftrekbaarheid van bedrijfswagens volgens een lineaire schaal berekend. De overheid hanteert voortaan deze formule: 120 procent - (0,5% x CO2/km x brandstofcoëfficiënt). De coëfficiënt in de berekening verschilt naargelang het type brandstof van het voertuig.Voor alle dieselwagens en de hybride varianten van diesel bedraagt de brandstofcoëfficiënt 1. Voor voertuigen die op aardgas (cng) rijden, bedraagt de coëfficiënt 0,90, maar alleen als het belastbare vermogen maximaal 11 fiscale pk bedraagt. In alle andere gevallen - dus bijvoorbeeld benzine, elektrisch, lpg en biobrandstof - wordt 0,95 als coëfficiënt gehanteerd."Voor een plug-in hybride bedrijfswagen - dus geen volledig zelfopladende wagen - geldt een bijzondere regeling", weet Michel Maus, hoogleraar fiscaal recht aan de VUB en advocaat-vennoot bij Bloom Law Firm. "Wie daarvoor een voordelige fiscale aftrekbaarheid wil genieten, moet ervoor zorgen dat zijn voertuig voldoet aan twee voorwaarden." De batterijcapaciteit moet minstens 0,5 kilowattuur bedragen per 100 kilo gewicht van de auto (voor 90 procent gevuld met alle benodigde vloeistoffen en inclusief een bestuurder van 75 kilogram). Daarnaast mag het voertuig maximaal 50 gram CO2 per kilometer uitstoten.Is niet voldaan aan minstens één van die twee voorwaarden? "Dan wordt bij de berekening van de aftrekbaarheid voor de plug-inhybride rekening gehouden met de CO2-uitstoot van de niet-oplaadbare variant met enkel een verbrandingsmotor", zegt Michel Maus. "Bestaat die niet, dan wordt de opgegeven CO2-uitstoot in de formule vermenigvuldigd met 2,5."Vorig jaar waren elektrische bedrijfswagens nog voor 120 procent aftrekbaar. Sinds 1 januari 2020 bedraagt de maximale aftrekbaarheid slechts 100 procent. Daartegenover staat dat de benedengrens op 50 procent ligt. Volgens de bovenstaande formule wordt die drempelwaarde bereikt wanneer een benzinewagen ongeveer 147 gram CO2 per kilometer uitstoot. Voor voertuigen die op diesel rijden, ligt de limiet op 140 gram. Enkel zwaar vervuilende auto's met een CO2-uitstoot van meer dan 200 gram per kilometer, worden extra gepenaliseerd: hun fiscale aftrekbaarheid daalt tot 40 procent."In principe zijn alle kosten voor de bedrijfswagen - bijvoorbeeld voor het onderhoud en de herstellingen - aftrekbaar volgens hetzelfde percentage als dat van het voertuig zelf", merkt Michel Maus op. "Dat is ook het geval voor de brandstofkosten, die dus niet langer standaard voor 75 procent aftrekbaar zijn. Dat betekent ook dat de oplaadkosten van een volledig elektrische wagen voor 100 procent fiscaal in mindering mogen worden gebracht."De Vlaamse regering schrapte de aankooppremie voor elektrische wagens vanaf 1 januari 2020. Die gold in het verleden hoe dan ook enkel voor particulieren en zelfstandigen als fysieke persoon. Wie een bedrijfsauto inschreef op naam van een leasingbedrijf of een rechtspersoon, kwam nooit in aanmerking voor die zero-emissiepremie.