De Fiscale Bemiddelingsdienst werd in 2010 opgestart. Hij heeft als doel om te bemiddelen tussen de belastingplichtige en de administratie om op die manier te vermijden dat bij betwistingen meteen naar de rechtbank moet worden gestapt. Die bemiddeling kan zowel gaan over de vaststelling van het belastbare bedrag als over de invordering van de te betalen belastingen. Zowel bedrijven als particulieren kunnen er een beroep op doen. De bemiddeling is gratis. Van de 3.127 nieuwe aanvragen die werden ontvangen in 2013, hadden er 1.838 betrekking op discussies over het vaststellen van het belastbare bedrag. Voorts waren er 599 meningsverschillen over de invordering. Het restant waren algemene vragen die de dienst onmiddellijk kon afhandelen. De Fiscale Bemiddelingsdienst probeert de discussies tussen de belastingplichtige en de administratie door onderhandelingen te deblokkeren. De dienst neemt zelf geen beslissingen. Volgt er uiteindelijk geen oplossing, dan kan de rechtbank alsnog worden ingeschakeld. Wie een aanvraag tot bemiddeling indient, krijgt binnen de vijf werkdagen een antwoord of zijn dossier al dan niet voor bemiddeling in aanmerking komt. De Fiscale Bemiddelingsdienst is te vinden op de Koning Albert II-laan 33 bus 46, 1030 Brussel. Tel. 02 576 23 60. (Belga)

De Fiscale Bemiddelingsdienst werd in 2010 opgestart. Hij heeft als doel om te bemiddelen tussen de belastingplichtige en de administratie om op die manier te vermijden dat bij betwistingen meteen naar de rechtbank moet worden gestapt. Die bemiddeling kan zowel gaan over de vaststelling van het belastbare bedrag als over de invordering van de te betalen belastingen. Zowel bedrijven als particulieren kunnen er een beroep op doen. De bemiddeling is gratis. Van de 3.127 nieuwe aanvragen die werden ontvangen in 2013, hadden er 1.838 betrekking op discussies over het vaststellen van het belastbare bedrag. Voorts waren er 599 meningsverschillen over de invordering. Het restant waren algemene vragen die de dienst onmiddellijk kon afhandelen. De Fiscale Bemiddelingsdienst probeert de discussies tussen de belastingplichtige en de administratie door onderhandelingen te deblokkeren. De dienst neemt zelf geen beslissingen. Volgt er uiteindelijk geen oplossing, dan kan de rechtbank alsnog worden ingeschakeld. Wie een aanvraag tot bemiddeling indient, krijgt binnen de vijf werkdagen een antwoord of zijn dossier al dan niet voor bemiddeling in aanmerking komt. De Fiscale Bemiddelingsdienst is te vinden op de Koning Albert II-laan 33 bus 46, 1030 Brussel. Tel. 02 576 23 60. (Belga)