Heeft u een aanslepend geschil met uw fiscale controleur, dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechtbank. Maar die procedure kan een tijd duren. Bovendien is ze niet gratis. Een alternatief is de Fiscale Bemiddelingsdienst. Die kan worden ingeschakeld voor geschillen rond directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing, onroerende voorheffing, verkeersbelasting belasting op de inverkeerstelling, eurovignet, belasting op de automatische ontspanningstoestellen, belasting op de spelen en weddenschappen...), btw, registratie- en successierechten, kadastraal inkomen en douane en accijnzen. Een beroep doen op de bemiddelingsdienst is mogelijk zolang de procedure in de administratieve fase zit. Zodra u het geschil aanhangig maakt bij de rechtbank is de fiscale bemiddelaar niet meer bevoegd. De Bemiddelingsdienst bekijkt binnen de 15 dagen na de ontvangst van de aanvraag of het geschil in aanmerking komt voor bemiddeling of niet. Is dat het geval, dan zal hij proberen om de standpunten dichter bij mekaar te brengen. Daarna kan hij een voorstel doen. Het is aan de aanvrager en de fiscus om te bepalen of ze ermee instemmen of niet. De tussenkomst van de Bemiddelingsdienst is dus niet bindend. Toch zegt 85% van de gebruikers van de Bemiddelingsdienst tevreden te zijn over de werking ervan. De bemiddelingsdienst is te bereiken op de Koning Albert II-laan 33 bus 46 in 1030 Brussel. (Belga)

Heeft u een aanslepend geschil met uw fiscale controleur, dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechtbank. Maar die procedure kan een tijd duren. Bovendien is ze niet gratis. Een alternatief is de Fiscale Bemiddelingsdienst. Die kan worden ingeschakeld voor geschillen rond directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing, onroerende voorheffing, verkeersbelasting belasting op de inverkeerstelling, eurovignet, belasting op de automatische ontspanningstoestellen, belasting op de spelen en weddenschappen...), btw, registratie- en successierechten, kadastraal inkomen en douane en accijnzen. Een beroep doen op de bemiddelingsdienst is mogelijk zolang de procedure in de administratieve fase zit. Zodra u het geschil aanhangig maakt bij de rechtbank is de fiscale bemiddelaar niet meer bevoegd. De Bemiddelingsdienst bekijkt binnen de 15 dagen na de ontvangst van de aanvraag of het geschil in aanmerking komt voor bemiddeling of niet. Is dat het geval, dan zal hij proberen om de standpunten dichter bij mekaar te brengen. Daarna kan hij een voorstel doen. Het is aan de aanvrager en de fiscus om te bepalen of ze ermee instemmen of niet. De tussenkomst van de Bemiddelingsdienst is dus niet bindend. Toch zegt 85% van de gebruikers van de Bemiddelingsdienst tevreden te zijn over de werking ervan. De bemiddelingsdienst is te bereiken op de Koning Albert II-laan 33 bus 46 in 1030 Brussel. (Belga)