Dit artikel verscheen op 8 februari. Intussen heeft de plenaire Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd om een deel van de kosten die gepaard gaan met adoptie fiscaal aftrekbaar te maken.
...

De adoptie van een kind is een lange en dure procedure. Niet zelden blijft de toekomst voor alle partijen tot op het laatste moment onzeker. Dat betekent voor velen niet alleen een emotionele uitputtingsslag, maar ook nog eens een financiële aderlating. Voor een adoptie in eigen land moet u volgens Kind & Gezin een bedrag van zo'n 8000 euro budgetteren. De organisatie maakt de volgende opsplitsing: Voor een buitenlandse adoptie moet u volgens Kind & Gezin in een gemiddeld bedrag tussen 10.000 en 15.000 euro voorzien. Dat heeft te maken met de extra reiskosten en de bijkomende kosten die in het land van herkomst worden aangerekend: Om kandidaat-adoptieouders een hart onder de riem te steken, kunnen zij nu 20 procent van de kosten fiscaal inbrengen. De commissie Financiën heeft dat wetsvoorstel van CD&V-kamerlid Roel Deseyn eergisteren goedgekeurd. Over een tweetal weken moet het initiatief nog gestemd worden in de plenaire vergadering, maar de West-Vlaamse politicus rekent daar op een algehele consensus. (Op 1 maart werd het wetsvoorstel effectief unaniem goedgekeurd door de plenaire Kamer.)Voor een adoptieprocedure die afgesloten werd sinds 1 januari 2018, mag je vanaf aanslagjaar 2019 (dus op je belastingaangifte van volgend jaar) eenmalig 20 procent van de gemaakte kosten fiscaal inbrengen. Die kosten mogen betrekking hebben op het jaar zelf én op de afgelopen vijf jaar. Het fiscaal voordeel is beperkt tot 6150 euro, maar dat betekent dat u tot 30.750 euro kosten een maximale belastingaftrek geniet (30.750 euro x 20 procent = 6150 euro). "We hebben weet van gevallen waar de adoptiekosten oplopen tot meer dan 40.000 euro door het herkomstland", zegt Roel Deseyn. "Verschillende landen vereisen drie tot zes maanden verblijf ter plekke vooraleer je er in aanmerking komt om te adopteren. En dan is er nog niet eens een kindje toegewezen. Andere herkomstlanden eisen dan weer dat je meerdere keren heen- en weer reist vooraleer je in aanmerking komt voor adoptie.""De belastingvermindering kadert in een ruimer streven om onze samenleving adoptievriendelijker te maken", zegt Deseyn. "Op die manier steunen we de mensen die de stap zetten naar een mentaal en budgettair moeilijke procedure." Het fiscaal voordeel geldt overigens zowel voor adoptieprocedures die succesvol afgerond zijn als voor aanvragen die vroegtijdig werden stopgezet.