De loonbonus werd ingevoerd in 2006. Hij is bedoeld om de werknemers te belonen voor het resultaat dat ze hebben bereikt met hun onderneming of hun afdeling: een bepaalde omzet gehaald, een bepaald project binnen de tijd gerealiseerd, het aantal arbeidsongevallen fors omlaag gebracht,... De voorwaarde is wel dat alle werknemers of een welomschreven groep van werknemers hiervan profiteren. Bovendien mag de doelstelling van de bonus op voorhand niet zeker zijn. Er moet een bepaalde uitdaging inzitten. Als de bonus hoogstens 3.131 euro bedraagt, is hij vrijgesteld van klassieke RSZ-bijdragen. De werknemers moeten er alleen een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent op betalen, terwijl de werkgever een bijzondere bijdrage van 33 procent verschuldigd is. De bonus is voor de werknemers ook vrijgesteld van belastingen als hij niet meer bedraagt dan 2.722,00 euro. Dit bedrag komt neer op 3.131 euro, verminderd met de bijdrage van 13,07 procent. In 2013 mocht de bonus maximum 3.100 euro bedragen. Het bedrag boven 3.131 euro wordt door de RSZ als loon beschouwd. Dit betekent dat in dat geval de klassieke bijdragen worden ingehouden. Bedrijven die een bonus willen uitkeren in 2014 moeten hun doelstellingen voor 30 april 2014 formuleren. De bedragen die besteed worden aan de resultaatgerichte bonus vallen niet onder het verbod op collectieve loonstijgingen. (Belga)

De loonbonus werd ingevoerd in 2006. Hij is bedoeld om de werknemers te belonen voor het resultaat dat ze hebben bereikt met hun onderneming of hun afdeling: een bepaalde omzet gehaald, een bepaald project binnen de tijd gerealiseerd, het aantal arbeidsongevallen fors omlaag gebracht,... De voorwaarde is wel dat alle werknemers of een welomschreven groep van werknemers hiervan profiteren. Bovendien mag de doelstelling van de bonus op voorhand niet zeker zijn. Er moet een bepaalde uitdaging inzitten. Als de bonus hoogstens 3.131 euro bedraagt, is hij vrijgesteld van klassieke RSZ-bijdragen. De werknemers moeten er alleen een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent op betalen, terwijl de werkgever een bijzondere bijdrage van 33 procent verschuldigd is. De bonus is voor de werknemers ook vrijgesteld van belastingen als hij niet meer bedraagt dan 2.722,00 euro. Dit bedrag komt neer op 3.131 euro, verminderd met de bijdrage van 13,07 procent. In 2013 mocht de bonus maximum 3.100 euro bedragen. Het bedrag boven 3.131 euro wordt door de RSZ als loon beschouwd. Dit betekent dat in dat geval de klassieke bijdragen worden ingehouden. Bedrijven die een bonus willen uitkeren in 2014 moeten hun doelstellingen voor 30 april 2014 formuleren. De bedragen die besteed worden aan de resultaatgerichte bonus vallen niet onder het verbod op collectieve loonstijgingen. (Belga)