De ministerraad vaardigde in december 2012 een koninklijk besluit uit waardoor een uniform systeem van toelagen werd uitgewerkt voor het werk dat ambtenaren van de federale overheid buiten de klassieke arbeidstijden wordt gedaan. Voor zaterdag- en nachtwerk gaat het om premies van 8 euro bruto per uur, voor zondagswerk om een premie van 16 euro bruto per uur. Om de kostprijs in de hand te houden, besliste de Douane evenwel om het aantal controles tijdens de nacht en in het weekend te beperken in het binnenland, blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Koen Geens op een parlementaire vraag. Douaniers die vroeger graag een weekenddienst deed om zo hun inkomen wat op te vijzelen, hebben daardoor minder mogelijkheden om nog een extra graantje mee te pikken. In de zeehavens en op de luchthaven wordt wel nog steeds in ploegen gecontroleerd omdat daar de risico's op illegale trafieken of niet-aangegeven invoer anders liggen. (Belga)

De ministerraad vaardigde in december 2012 een koninklijk besluit uit waardoor een uniform systeem van toelagen werd uitgewerkt voor het werk dat ambtenaren van de federale overheid buiten de klassieke arbeidstijden wordt gedaan. Voor zaterdag- en nachtwerk gaat het om premies van 8 euro bruto per uur, voor zondagswerk om een premie van 16 euro bruto per uur. Om de kostprijs in de hand te houden, besliste de Douane evenwel om het aantal controles tijdens de nacht en in het weekend te beperken in het binnenland, blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Koen Geens op een parlementaire vraag. Douaniers die vroeger graag een weekenddienst deed om zo hun inkomen wat op te vijzelen, hebben daardoor minder mogelijkheden om nog een extra graantje mee te pikken. In de zeehavens en op de luchthaven wordt wel nog steeds in ploegen gecontroleerd omdat daar de risico's op illegale trafieken of niet-aangegeven invoer anders liggen. (Belga)