Mensen die zwaar hulpbehoevend zijn en thuis worden verzorgd of mensen die in een erkend rustoord of verzorgingstehuis verblijven, hebben recht op een uitkering van de Vlaamse Zorgverzekering. Ze bedraagt momenteel 130 euro per maand en dient om de niet-medische kosten te helpen betalen. Het gaat hierbij onder meer om poetshulp, kookhulp, aankoop hulpmiddelen, mantelzorg,¿ De voorwaarde om deze tegemoetkoming te verkrijgen, is een voldoende graad van afhankelijkheid van andere mensen voor de dagelijkse activiteiten. De aanvraag moet gebeuren via formulieren die via de ziekenfondsen bekomen kunnen worden. De uitkering volgt ten vroegste in de vierde maand na de aanvraag. De Vlaamse zorgpremie kan niet worden gecombineerd met de Persoonlijk Assistentiebudget. De Vlaamse zorgpremie wordt betaald uit de jaarlijkse bijdrage van 25 euro door iedereen die ouder is dan 25 jaar. Mensen die onder een omnio-statuut vallen, dragen slechts 10 euro per jaar bij. Wie in Vlaanderen woont, moet verplicht aansluiten. Wie in Brussel woont, mag dat op vrijwillige basis doen. Naast deze zorgpremie bestaan in enkele Vlaamse provincies en heel wat gemeenten ook locale premies voor mantelzorgers. De voorwaarden voor de toekenning zijn hier echter heel verschillend per gemeente. Soms gelden ze alleen voor wie senioren verzorgt, in andere gevallen alleen voor de verzorging door familieleden. En qua bedragen lopen de premies uiteen van een forfaitair bedrag van 50 euro per maand naar een maandelijks bedrag van bijvoorbeeld 25 euro. Geschat wordt dat driekwart van de Vlaamse gemeenten een steuntje geeft aan mantelzorgers. (Belga)

Mensen die zwaar hulpbehoevend zijn en thuis worden verzorgd of mensen die in een erkend rustoord of verzorgingstehuis verblijven, hebben recht op een uitkering van de Vlaamse Zorgverzekering. Ze bedraagt momenteel 130 euro per maand en dient om de niet-medische kosten te helpen betalen. Het gaat hierbij onder meer om poetshulp, kookhulp, aankoop hulpmiddelen, mantelzorg,¿ De voorwaarde om deze tegemoetkoming te verkrijgen, is een voldoende graad van afhankelijkheid van andere mensen voor de dagelijkse activiteiten. De aanvraag moet gebeuren via formulieren die via de ziekenfondsen bekomen kunnen worden. De uitkering volgt ten vroegste in de vierde maand na de aanvraag. De Vlaamse zorgpremie kan niet worden gecombineerd met de Persoonlijk Assistentiebudget. De Vlaamse zorgpremie wordt betaald uit de jaarlijkse bijdrage van 25 euro door iedereen die ouder is dan 25 jaar. Mensen die onder een omnio-statuut vallen, dragen slechts 10 euro per jaar bij. Wie in Vlaanderen woont, moet verplicht aansluiten. Wie in Brussel woont, mag dat op vrijwillige basis doen. Naast deze zorgpremie bestaan in enkele Vlaamse provincies en heel wat gemeenten ook locale premies voor mantelzorgers. De voorwaarden voor de toekenning zijn hier echter heel verschillend per gemeente. Soms gelden ze alleen voor wie senioren verzorgt, in andere gevallen alleen voor de verzorging door familieleden. En qua bedragen lopen de premies uiteen van een forfaitair bedrag van 50 euro per maand naar een maandelijks bedrag van bijvoorbeeld 25 euro. Geschat wordt dat driekwart van de Vlaamse gemeenten een steuntje geeft aan mantelzorgers. (Belga)