80 miljoen euro. Dat bedrag haalde de hr-dienstenverlener SD Worx eind mei met een obligatie-uitgifte op. De vraag van beleggers was zo groot dat de inschrijving vervroegd werd afgesloten. Het is nochtans een risicovolle belegging. Het zijn achtergestelde obligaties die bij financiële problemen van SD Worx pas worden terugbetaald als de andere schulden zijn afgelost. Daartegenover staat een hoog rendement van 2,66 procent - na aftrek van de roerende voorheffing. Dat heeft een hoop beleggers over de streep getrokken. "Door de lage rente zoekt een belegger naar een zekere return", stelt Filip Dierckx, de voorzitter van de raad van bestuur van SD Worx. "Ook de financiële structuur van SD Worx speelt een rol. Het bedrijf heeft een omvangrijk eigen vermogen en een beperkte bankfinanciering. De financiering mocht wat meer gespreid zijn. Kredieten lopen over vijf jaar, de achtergestelde lening over zeven jaar. Een derde element is onze gezonde financiële situatie. In 2013 draaide SD Worx break-even. Ondertussen is de bedrijfskasstroom al een tijd positief en groeit hij."
...