80 miljoen euro. Dat bedrag haalde de hr-dienstenverlener SD Worx eind mei met een obligatie-uitgifte op. De vraag van beleggers was zo groot dat de inschrijving vervroegd werd afgesloten. Het is nochtans een risicovolle belegging. Het zijn achtergestelde obligaties die bij financiële problemen van SD Worx pas worden terugbetaald als de andere schulden zijn afgelost. Daartegenover staat een hoog rendement van 2,66 procent - na aftrek van de roerende voorheffing. Dat heeft een hoop beleggers over de streep getrokken. "Door de lage rente zoekt een belegger naar een zekere return", stelt Filip Dierckx, de voorzitter van de raad van bestuur van SD Worx. "Ook de financiële structuur van SD Worx speelt een rol. Het bedrijf heeft een omvangrijk eigen vermogen en een beperkte bankfinanciering. De financiering mocht wat meer gespreid zijn. Kredieten lopen over vijf jaar, de achtergestelde lening over zeven jaar. Een derde element is onze gezonde financiële situatie. In 2013 draaide SD Worx break-even. Ondertussen is de bedrijfskasstroom al een tijd positief en groeit hij."
...

80 miljoen euro. Dat bedrag haalde de hr-dienstenverlener SD Worx eind mei met een obligatie-uitgifte op. De vraag van beleggers was zo groot dat de inschrijving vervroegd werd afgesloten. Het is nochtans een risicovolle belegging. Het zijn achtergestelde obligaties die bij financiële problemen van SD Worx pas worden terugbetaald als de andere schulden zijn afgelost. Daartegenover staat een hoog rendement van 2,66 procent - na aftrek van de roerende voorheffing. Dat heeft een hoop beleggers over de streep getrokken. "Door de lage rente zoekt een belegger naar een zekere return", stelt Filip Dierckx, de voorzitter van de raad van bestuur van SD Worx. "Ook de financiële structuur van SD Worx speelt een rol. Het bedrijf heeft een omvangrijk eigen vermogen en een beperkte bankfinanciering. De financiering mocht wat meer gespreid zijn. Kredieten lopen over vijf jaar, de achtergestelde lening over zeven jaar. Een derde element is onze gezonde financiële situatie. In 2013 draaide SD Worx break-even. Ondertussen is de bedrijfskasstroom al een tijd positief en groeit hij." SD Worx boekte in 2017 een genormaliseerde bedrijfskasstroom van 51,9 miljoen euro. Vorig jaar steeg die naar 65,7 miljoen euro. De omzet van het hr-bedrijf groeide met 33 procent tussen 2017 en 2018: van 446,3 miljoen euro naar 594,4 miljoen euro. "SD Worx heeft een lange weg afgelegd, van sociaal secretariaat naar grote hr-dienstenverlener", zegt Dierckx. "We zijn organisch gegroeid en de voorbije jaren hebben we daar een overnamestrategie aan gekoppeld. De bedoeling van de obligatie-uitgifte is overnames te financieren." Zowel payrollspecialisten, uitzendgroepen en staffingbedrijven staan op de radar. In 2016 nam SD Worx de Britse en de Ierse poot van de hr-dienstenverlener Ceridian over. Daarnaast werd het Duitse uitzendbedrijf Fidelis HR binnengehaald. In België nam het in 2017 het uitzendbureau VIO Interim over van het investeringsfonds Down2Earth. VIO telt in België 30 kantoren met 140 medewerkers. Met het Nederlandse Flexpoint Group nam SD Worx in 2018 nog een uitzendbedrijf over. Zowel in payroll als in tijdelijke arbeid is een internationale consolidering aan de gang. "In payroll zijn wij het nummer drie in Europa, met een marktaandeel van 8 procent", zegt Dierckx. "De markt is dus sterk versnipperd. In Duitsland en Groot-Brittannië hebben we respectievelijk 11 en 5 procent marktaandeel en is het de bedoeling dat te verhogen. In België is de markt verzadigd. Zo goed als iedereen werkt met een sociaal secretariaat of een payrollbedrijf. We kijken naar andere manieren om hier te groeien, bijvoorbeeld door in te zetten op outsourcing of door de dienstverlening uit te breiden. In andere landen in de Europese Unie is nog veel groeimarge. De consolidatie op de payrollmarkt is onvermijdelijk omdat de spelers op die markt zwaar moeten investeren in software. Daar zijn middelen voor nodig en niet iedereen is daar even goed op voorbereid. De investeringen in IT lagen bij een aantal spelers de voorbije jaren relatief laag. Niet bij SD Worx. Wij hebben met onze expertise een streepje voor. De bedoeling is dat we de komende jaren vooral in Europa groeien. De ambitie is een toptweespeler in payroll te worden." De digitalisering in de loonadministratie laat zich ook voelen op de wervings- en selectiemarkt. "Vacatures en kandidaten worden al vaak automatisch gematcht, maar er is nog een lange weg af te leggen", zegt Dierckx. Daar geldt hetzelfde als bij payrollbedrijven: niet alle wervings- en selectiebedrijven zijn klaar voor de digitale omslag. "We verwachten ook daar een consolidatiegolf", voorspelt Dierckx. "De Europese uitzendmarkt heeft een aantal grote spelers, maar voor de rest zijn de lokale markten sterk versnipperd." SD Worx had al een kleinere tak voor rekruteringsactiviteiten. Dierckx: "75 procent van de mensen die we via onze uitzendactiviteiten aan het werk zetten, is een handarbeider. We willen meer in de richting van de hogere profielen gaan en medewerkers inzetten op specifieke projecten. We zoeken activiteiten met meer toegevoegde waarde en extra marge." Het gevolg is dat SD Worx een breed pakket van diensten aanbiedt: naast payroll- en hr-diensten ook uitzendwerk, detachering, werving en selectie, loopbaanbegeleiding, outplacement en payrolldiensten voor uitzendkrachten. "Tal van klanten, onder meer uit de kluiten gewassen kmo's, willen voor verschillende hr-taken samenwerken met één dienstverlener. Ik zie de toekomst voor onze tak staffing en rekrutering ook positief in. SD Worx was puur op de markt van de vaste contracten actief. Nu is er meer flexibilisering in die sector." Sommigen vragen zich af of die flexibilisering zal doorzetten. Het gros van de contracten in België hebben nog altijd betrekking op vaste tewerkstelling. Dierckx: "Ik sprak onlangs met iemand die actief is in cyberveiligheid over de aanwerving van medewerkers. Ik was verwonderd door het grote aantal zelfstandigen dat hij in dienst had. Hij zei: 'Die mensen wilden geen vast contract, maar nuttig en interessant werk. Als ze elders interessant werk vinden, vertrekken ze.' SD Worx speelt op die trend in." Een vaak vergeten tak van SD Worx is consultancy: fiscaal en juridisch advies aan bedrijven, begeleiding van herstructureringen en advies in sociaal overleg. "Die poot is in België sterk ontwikkeld", legt Dierckx uit. "Maar het blijft hoofdzakelijk een activiteit op de thuismarkt. Door allerlei regels is het niet zo gemakkelijk de hr-consultancy in het buitenland uit te bouwen. Je komt op een aantal plaatsen snel in het vaarwater van de advocatenkantoren." De vele data waarover SD Worx beschikt, kunnen worden gebruikt om te vergelijken. Uiteraard wordt de wet op de privacy en de GDPR strikt gerespecteerd. Dierckx: "Klanten willen bijvoorbeeld hun afwezigheidscijfers vergelijken met die van andere bedrijven. Door via data-analyse verschillende gegevens met elkaar in verband te brengen, krijgen klanten een beter inzicht en kunnen ze hun hr-beleid bijsturen."