De fietsvergoeding is een vergoeding die door de werkgever wordt betaald aan werknemers die de verplaatsing van hun woonplaats naar het werk en omgekeerd met de fiets maken. Daarbij is het niet nodig dat het hele traject met de fiets wordt afgelegd. Men kan eveneens naar het station fietsen en daar de trein nemen. Evenmin is het nodig om alle dagen met de fiets naar het werk te rijden. Het is perfect mogelijk dit alleen te doen bij goed weer. De toekenning van de fietsvergoeding is niet verplicht. Werkgevers zijn vrij om ze al dan niet toe te kennen, tenzij ze is opgenomen in een cao voor de betrokken sector. De fietsvergoeding is vrijgesteld van bijdragen voor de sociale zekerheid en van inkomstenbelastingen. Het bedrag dat de werknemer ontvangt is dus een nettovergoeding. Tenminste indien de vergoeding beperkt blijft tot 22 cent per km. Wordt meer uitgekeerd, dan moeten toch socialezekerheidsbijdragen en belastingen worden betaald boven het grensbedrag. (ANA)

De fietsvergoeding is een vergoeding die door de werkgever wordt betaald aan werknemers die de verplaatsing van hun woonplaats naar het werk en omgekeerd met de fiets maken. Daarbij is het niet nodig dat het hele traject met de fiets wordt afgelegd. Men kan eveneens naar het station fietsen en daar de trein nemen. Evenmin is het nodig om alle dagen met de fiets naar het werk te rijden. Het is perfect mogelijk dit alleen te doen bij goed weer. De toekenning van de fietsvergoeding is niet verplicht. Werkgevers zijn vrij om ze al dan niet toe te kennen, tenzij ze is opgenomen in een cao voor de betrokken sector. De fietsvergoeding is vrijgesteld van bijdragen voor de sociale zekerheid en van inkomstenbelastingen. Het bedrag dat de werknemer ontvangt is dus een nettovergoeding. Tenminste indien de vergoeding beperkt blijft tot 22 cent per km. Wordt meer uitgekeerd, dan moeten toch socialezekerheidsbijdragen en belastingen worden betaald boven het grensbedrag. (ANA)