De moederschapsuitkeringen bedragen momenteel 514,64 euro per week voor een voltijds moederschapsverlof en 257,32 euro per week in geval van halftijds moederschapsverlof. Voortaan nemen die bedragen toe tot 737,61 euro in geval van voltijdse rust en 368,80 euro in geval van halftijdse rust tijdens de eerste vier weken. Vanaf de vijfde week gaan ze tot 674,64 euro in geval van voltijdse rust en 337,32 euro in geval van halftijdse rust.

Minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) wijst erop dat veel zelfstandig werkzame vrouwen moeilijkheden ondervinden wanneer zij tijdens het moederschapsverlof met een terugval in inkomen worden geconfronteerd. 'Deze nieuwe maatregel is een belangrijke financiële steun en betekent een aanzienlijke verbetering van het sociaal statuut van zelfstandig werkzame vrouwen', aldus Clarinval.

De moederschapsuitkeringen bedragen momenteel 514,64 euro per week voor een voltijds moederschapsverlof en 257,32 euro per week in geval van halftijds moederschapsverlof. Voortaan nemen die bedragen toe tot 737,61 euro in geval van voltijdse rust en 368,80 euro in geval van halftijdse rust tijdens de eerste vier weken. Vanaf de vijfde week gaan ze tot 674,64 euro in geval van voltijdse rust en 337,32 euro in geval van halftijdse rust. Minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) wijst erop dat veel zelfstandig werkzame vrouwen moeilijkheden ondervinden wanneer zij tijdens het moederschapsverlof met een terugval in inkomen worden geconfronteerd. 'Deze nieuwe maatregel is een belangrijke financiële steun en betekent een aanzienlijke verbetering van het sociaal statuut van zelfstandig werkzame vrouwen', aldus Clarinval.