Zoals u weet, krijgt u bij de aankoop van een wagen met een lage CO²-uitstoot een directe korting op factuur. Deze korting bedraagt 3% op de aankoopprijs van wagens die minder dan 115 gram CO² per kilometer uitstoten (met een maximum van 850 euro) en zelfs 15% op de aankoopprijs van wagens die minder dan 105 gram CO² per kilometer uitstoten (met een maximum van 4540 euro).

Door deze kortingen worden er steeds meer groene wagens verkocht. In 2009 werden er ruim 19.000 auto's met een CO²-uitstoot van minder dan 105 gram per kilometer aan de man gebracht.

Toch is er momenteel heel wat te doen over de milieuvriendelijkheid van wagens met een lage CO²-uitstoot. Een grootschalig Nederlands onderzoek heeft uitgewezen dat de milieuvriendelijkste wagens de CO²-emissienormen van de Europese Unie niet respecteren. Constructeurs meten de CO²-uitstoot in ideale omstandigheden die nooit kunnen geëvenaard worden in normale, dagdagelijkse rijomstandigheden. Toch verzekert staatssecretaris voor de Milieufiscaliteit, Bernard Clerfayt, de kandidaat-kopers van groene wagens dat de federale kortingen zullen behouden blijven in 2010 en 2011. Met deze milieupremies haalt de regering immers haar doelstelling, namelijk de burger aanzetten tot de aankoop van een zo weinig mogelijk vervuilende wagen. Bovendien zijn de federale kortingen op de factuur een niet verwaarloosbare steun voor de automobielsector, aldus de staatssecretaris voor de Milieufiscaliteit. In dit verband wijzen we er ook op dat in de praktijk sommige verkopers de federale milieukorting verkeerd berekenen als er ook een oude wagen wordt overgenomen.

Nemen we het voorbeeld van een wagen met een CO²-uitstoot van minder dan 105 gram per kilometer; catalogusprijs 16.000 euro. Tegelijkertijd neemt de verkoper de oude wagen van de klant over voor een prijs van 3000 euro. Sommige verkopers gaan de korting van 15% berekenen op de catalogusprijs min overnameprijs. In ons voorbeeld is dit 15% x (16.000 - 3000) of een korting van 1950 euro; te betalen nettoprijs is dan 11.050 euro.

Dit is echter een verkeerde manier van berekening. De korting moet rechtstreeks worden toegepast op de catalogusprijs en pas daarna mag de overnameprijs daarvan worden afgetrokken. Toegepast op ons voorbeeld betekent dit; 15% x 16.000 of een korting van 2400 euro. De juiste te betalen nettoprijs is gelijk aan 16.000 - 2400 - 3000 = 10.600 euro i.p.v. 11.050 euro. Kijk er dus goed op toe dat de korting correct wordt berekend door de verkoper als u een oude wagen overlaat. Blijkt dat u te weinig korting hebt gekregen op een afgesloten verkoop, dan kunt u dat melden aan de fiscus of via de rechtbank uw gelijk halen.

Johan Steenackers


Zoals u weet, krijgt u bij de aankoop van een wagen met een lage CO²-uitstoot een directe korting op factuur. Deze korting bedraagt 3% op de aankoopprijs van wagens die minder dan 115 gram CO² per kilometer uitstoten (met een maximum van 850 euro) en zelfs 15% op de aankoopprijs van wagens die minder dan 105 gram CO² per kilometer uitstoten (met een maximum van 4540 euro). Door deze kortingen worden er steeds meer groene wagens verkocht. In 2009 werden er ruim 19.000 auto's met een CO²-uitstoot van minder dan 105 gram per kilometer aan de man gebracht. Toch is er momenteel heel wat te doen over de milieuvriendelijkheid van wagens met een lage CO²-uitstoot. Een grootschalig Nederlands onderzoek heeft uitgewezen dat de milieuvriendelijkste wagens de CO²-emissienormen van de Europese Unie niet respecteren. Constructeurs meten de CO²-uitstoot in ideale omstandigheden die nooit kunnen geëvenaard worden in normale, dagdagelijkse rijomstandigheden. Toch verzekert staatssecretaris voor de Milieufiscaliteit, Bernard Clerfayt, de kandidaat-kopers van groene wagens dat de federale kortingen zullen behouden blijven in 2010 en 2011. Met deze milieupremies haalt de regering immers haar doelstelling, namelijk de burger aanzetten tot de aankoop van een zo weinig mogelijk vervuilende wagen. Bovendien zijn de federale kortingen op de factuur een niet verwaarloosbare steun voor de automobielsector, aldus de staatssecretaris voor de Milieufiscaliteit. In dit verband wijzen we er ook op dat in de praktijk sommige verkopers de federale milieukorting verkeerd berekenen als er ook een oude wagen wordt overgenomen. Nemen we het voorbeeld van een wagen met een CO²-uitstoot van minder dan 105 gram per kilometer; catalogusprijs 16.000 euro. Tegelijkertijd neemt de verkoper de oude wagen van de klant over voor een prijs van 3000 euro. Sommige verkopers gaan de korting van 15% berekenen op de catalogusprijs min overnameprijs. In ons voorbeeld is dit 15% x (16.000 - 3000) of een korting van 1950 euro; te betalen nettoprijs is dan 11.050 euro. Dit is echter een verkeerde manier van berekening. De korting moet rechtstreeks worden toegepast op de catalogusprijs en pas daarna mag de overnameprijs daarvan worden afgetrokken. Toegepast op ons voorbeeld betekent dit; 15% x 16.000 of een korting van 2400 euro. De juiste te betalen nettoprijs is gelijk aan 16.000 - 2400 - 3000 = 10.600 euro i.p.v. 11.050 euro. Kijk er dus goed op toe dat de korting correct wordt berekend door de verkoper als u een oude wagen overlaat. Blijkt dat u te weinig korting hebt gekregen op een afgesloten verkoop, dan kunt u dat melden aan de fiscus of via de rechtbank uw gelijk halen. Johan Steenackers