Het federaal bankenplan is sinds medio april van kracht. Sindsdien werd er uitstel van betaling verleend aan 118.000 gezinnen en 130.000 ondernemingen. De regeling liep aanvankelijk tot eind oktober, maar wordt nu verlengd tot eind 2020. Tot die tijd kunnen particulieren de pauzeknop indrukken voor de afbetaling van hun hypothecaire lening en ondernemingen voor de kapitaalaflossingen van hun bedrijfskrediet. De verlenging van het moratorium moet worden aangevraagd bij de bank.
...

Het federaal bankenplan is sinds medio april van kracht. Sindsdien werd er uitstel van betaling verleend aan 118.000 gezinnen en 130.000 ondernemingen. De regeling liep aanvankelijk tot eind oktober, maar wordt nu verlengd tot eind 2020. Tot die tijd kunnen particulieren de pauzeknop indrukken voor de afbetaling van hun hypothecaire lening en ondernemingen voor de kapitaalaflossingen van hun bedrijfskrediet. De verlenging van het moratorium moet worden aangevraagd bij de bank.Het tweede deel van het bankenplan, de zogenaamde bazooka voor kredieten aan ondernemingen die gewaarborgd worden door de overheid, wordt ook tot eind 2020 verlengd. Bovendien wordt de regeling opengetrokken naar leningen met een looptijd tot drie jaar.In het oorspronkelijke plan werd de overheidsgarantie enkel gegeven voor overbruggingskredieten van maximaal een jaar. Maar die looptijd was te kort voor bedrijven die door de coronacrisis geconfronteerd worden met een fikse daling van de inkomsten en een langzaam herstel. Na één jaar het krediet volledig terugbetalen, bleek voor velen onhaalbaar.Van de portefeuille van 50 miljard euro wordt nu 10 miljard uitgetrokken voor langer lopende leningen (van één tot drie jaar). Opmerkelijk is dat dit deel van de bazooka enkel ingezet kan worden voor kleine vennootschappen met maximaal vijftig personeelsleden en een jaaromzet van 9 miljoen euro. Ook zelfstandigen en kleine verenigingen vallen eronder, maar middelgrote ondernemingen vallen uit de boot.De kmo-bazooka van 10 miljard euro wordt omschreven als een 'nieuwe' waarborgregeling, inclusief een andere verdeling van de kredietverliezen. In het oorspronkelijke bankenplan (de resterende 40 miljard) nemen de banken de eerste 3 procent van de verliezen ten gevolge van wanbetaling en faillissementen (anderhalf miljard euro) volledig voor hun rekening, en dat blijft zo.In de nieuwe deelovereenkomst staat de overheid al vanaf de eerste euro en bij elk krediet voor 80 procent garant. Dat is een gunstiger regeling voor de banken, die maximaal 20 procent van alle verliezen moeten dragen. Volgens minister Alexander De Croo (Open Vld) moet dit hen stimuleren om de kredietverlening aan kmo's op peil te houden.Opdat meer bedrijven aanspraak kunnen maken op de gewaarborgde kredieten, wordt ook de definitie van een 'gezond bedrijf' versoepeld. Bedrijven die begin dit jaar een betalingsachterstand hadden bij de fiscus of de sociale zekerheid konden oorspronkelijk geen beroep doen op het systeem. Die voorwaarde zou worden geschrapt.Het federale bankenplan moet ervoor te zorgen dat ondernemingen makkelijker een lening bij hun bank kunnen krijgen. Door de liquiditeit van de kmo's te verbeteren, moeten faillissementen voorkomen worden. Met zijn aandacht voor liquiditeit is de bankenbazooka complementair aan de solvabiliteitsplannen van de Vlaamse regering, die meer inzetten op de financiële sterkte en draagkracht van de ondernemingen.