Momenteel lijst de site 170 producten op, al verwacht Febelfin nog een toename naarmate nieuwe producten worden toegevoegd en bestaande dossiers worden vervolledigd. Vooral duurzame beleggingsproducten duiken in de lijst op, maar in de toekomst worden daar ook duurzame spaarproducten en kredieten aan toegevoegd. De financiële producten die op de website staan, voldoen aan de door Febelfin uitgewerkte aanbevelingen , waarin een aantal minimale kwaliteits- en transparantievereisten worden opgelijst waaraan producten dienen te voldoen, indien ze als 'duurzaam' of 'maatschappelijk verantwoord' gecommercialiseerd worden in België. "De concrete invulling van de duurzaamheid van een product wordt in grote mate bepaald door de promotor van het product," aldus nog Febelfin." Hierdoor is het voor de consument misschien niet steeds duidelijk welke producten 'echt' duurzaam zijn. Vooral omdat de invulling van duurzaam of 'ethisch' niet voor iedereen hetzelfde is en er rond bepaalde thema's grijze zones bestaan. Voorbeelden daarvan zijn kernenergie, tabak en genetisch gemodificeerde organismen. De financiering van deze activiteiten via een duurzaam product staat wel eens ter discussie. Bepaalde activiteiten hebben nooit een plaats binnen een duurzame financieel product. De financiering van de wapenindustrie of van bedrijven die op flagrante wijze arbeidsrechten schenden, zijn steeds uitgesloten." (Belga)

Momenteel lijst de site 170 producten op, al verwacht Febelfin nog een toename naarmate nieuwe producten worden toegevoegd en bestaande dossiers worden vervolledigd. Vooral duurzame beleggingsproducten duiken in de lijst op, maar in de toekomst worden daar ook duurzame spaarproducten en kredieten aan toegevoegd. De financiële producten die op de website staan, voldoen aan de door Febelfin uitgewerkte aanbevelingen , waarin een aantal minimale kwaliteits- en transparantievereisten worden opgelijst waaraan producten dienen te voldoen, indien ze als 'duurzaam' of 'maatschappelijk verantwoord' gecommercialiseerd worden in België. "De concrete invulling van de duurzaamheid van een product wordt in grote mate bepaald door de promotor van het product," aldus nog Febelfin." Hierdoor is het voor de consument misschien niet steeds duidelijk welke producten 'echt' duurzaam zijn. Vooral omdat de invulling van duurzaam of 'ethisch' niet voor iedereen hetzelfde is en er rond bepaalde thema's grijze zones bestaan. Voorbeelden daarvan zijn kernenergie, tabak en genetisch gemodificeerde organismen. De financiering van deze activiteiten via een duurzaam product staat wel eens ter discussie. Bepaalde activiteiten hebben nooit een plaats binnen een duurzame financieel product. De financiering van de wapenindustrie of van bedrijven die op flagrante wijze arbeidsrechten schenden, zijn steeds uitgesloten." (Belga)