De verplichting om paardachtigen te identificeren met een chip, foto's en een paspoort werd al ingevoerd met een koninklijk besluit van 26 september 2013. Een kleine maand later zou de verplichting ook in werking treden, maar de ontwikkeling van een informaticatoepassing liep een onverwachte vertraging op. Daardoor werden de effectieve controles uitgesteld tot begin mei 2014. Belgische paarden moeten voortaan een microchip ingeplant krijgen. Voorts moet er een volledige beschrijving en grafisch signalement worden opgemaakt, al kan dat laatste worden vervangen door vijf foto's. Een uitzondering geldt voor paarden met een stamboek. Voorlopig maakt echter alleen de vzw.Belgisch Warmbloedpaard hiervan gebruik. De gegevens moeten ten slotte worden doorgegeven aan een centrale gegevensbank van de Belgische Confederatie van het Paard. De verplichte identificatie en registratie gelden ook voor paarden die het land worden binnengebracht, met uitzondering van de dieren die worden ingevoerd met het oog op de slacht binnen de tien dagen, de hengsten die enkel voor het dekseizoen op Belgisch grondgebied verblijven en de paarden die om medische redenen in een Belgische dierenkliniek worden behandeld. (Belga)

De verplichting om paardachtigen te identificeren met een chip, foto's en een paspoort werd al ingevoerd met een koninklijk besluit van 26 september 2013. Een kleine maand later zou de verplichting ook in werking treden, maar de ontwikkeling van een informaticatoepassing liep een onverwachte vertraging op. Daardoor werden de effectieve controles uitgesteld tot begin mei 2014. Belgische paarden moeten voortaan een microchip ingeplant krijgen. Voorts moet er een volledige beschrijving en grafisch signalement worden opgemaakt, al kan dat laatste worden vervangen door vijf foto's. Een uitzondering geldt voor paarden met een stamboek. Voorlopig maakt echter alleen de vzw.Belgisch Warmbloedpaard hiervan gebruik. De gegevens moeten ten slotte worden doorgegeven aan een centrale gegevensbank van de Belgische Confederatie van het Paard. De verplichte identificatie en registratie gelden ook voor paarden die het land worden binnengebracht, met uitzondering van de dieren die worden ingevoerd met het oog op de slacht binnen de tien dagen, de hengsten die enkel voor het dekseizoen op Belgisch grondgebied verblijven en de paarden die om medische redenen in een Belgische dierenkliniek worden behandeld. (Belga)