Advocaten zijn sinds 1 januari 2014 onderworpen aan de btw. Dat betekent dat ze sindsdien 21 procent extra moeten aanrekenen aan hun cliënten. Voordien diende er geen btw te worden betaald op de juridische bijstand van een raadsman. Voor dossiers die begonnen waren in 2013 en doorliepen in 2014 was er een overgangsregeling. Als de werkzaamheden duidelijk aan 2013 konden worden toegeschreven, diende op dit deel geen btw te worden betaald. De bijkomende voorwaarde was dat de factuur nog zou worden opgemaakt in januari 2014. Die datum is nu verschoven tot 14 februari 2014. Volgens een circulaire van Financiën gaat het om een definitieve beslissing, die onder geen beding nog verlengd kan worden. Ook op voorschotten die voor 1 januari werden betaald, moest geen btw worden betaald. De voorwaarde was wel dat deze vooruitbetalingen duidelijk toegewezen kunnen worden aan gedetailleerde advocatenprestaties en zij er niet hoofdzakelijk op gericht waren om de latere btw-heffing te vermijden. De btw-administratie zegt geen misbruik te zullen inroepen als het voorschot vóór 1 januari 2014 werd betaald en beperkt werd tot een kwart van de erelonen voor diensten die te verrichten waren na 1 januari 2014. (Belga)

Advocaten zijn sinds 1 januari 2014 onderworpen aan de btw. Dat betekent dat ze sindsdien 21 procent extra moeten aanrekenen aan hun cliënten. Voordien diende er geen btw te worden betaald op de juridische bijstand van een raadsman. Voor dossiers die begonnen waren in 2013 en doorliepen in 2014 was er een overgangsregeling. Als de werkzaamheden duidelijk aan 2013 konden worden toegeschreven, diende op dit deel geen btw te worden betaald. De bijkomende voorwaarde was dat de factuur nog zou worden opgemaakt in januari 2014. Die datum is nu verschoven tot 14 februari 2014. Volgens een circulaire van Financiën gaat het om een definitieve beslissing, die onder geen beding nog verlengd kan worden. Ook op voorschotten die voor 1 januari werden betaald, moest geen btw worden betaald. De voorwaarde was wel dat deze vooruitbetalingen duidelijk toegewezen kunnen worden aan gedetailleerde advocatenprestaties en zij er niet hoofdzakelijk op gericht waren om de latere btw-heffing te vermijden. De btw-administratie zegt geen misbruik te zullen inroepen als het voorschot vóór 1 januari 2014 werd betaald en beperkt werd tot een kwart van de erelonen voor diensten die te verrichten waren na 1 januari 2014. (Belga)