Wat elektronische facturatie betreft, blijkt België wat achterop te hinken. Gebeurt in ons land 20% van de facturatie via elektronische weg, dan is dat in landen als Finland en Denemarken vandaag al 90 procent. De Europese Unie streeft ernaar om de helft van de facturaties in 2020 langs elektronische weg te laten verlopen. Omdat er in België op dat vlak dus nog werk aan de winkel is, engageren minister Chastel, Agoria, de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) en de serviceproviders, die betalende diensten rond factuurbeheer leveren, zich in het protocol om de diensten van e-facturatie te promoten en hierrond allerlei sensibiliseringsacties op te zetten. Volgens een studie van de (DAV) kan een volledig elektronische factuur (tussen twee bedrijven opgesteld, verzonden en verwerkt) vergeleken met een papieren factuur een besparing van 9 euro opleveren. Ook bij een factuur die van een bedrijf naar een burger wordt gestuurd, wordt er tot 5,32 euro bespaard. Naast een financiële besparing en een vermindering van de administratieve rompslomp, levert e-facturatie volgens de initiatiefnemers ook tijdwinst op en is het beter voor het milieu. Meer info via: http://www.efactuur.belgium.be (Belga)

Wat elektronische facturatie betreft, blijkt België wat achterop te hinken. Gebeurt in ons land 20% van de facturatie via elektronische weg, dan is dat in landen als Finland en Denemarken vandaag al 90 procent. De Europese Unie streeft ernaar om de helft van de facturaties in 2020 langs elektronische weg te laten verlopen. Omdat er in België op dat vlak dus nog werk aan de winkel is, engageren minister Chastel, Agoria, de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) en de serviceproviders, die betalende diensten rond factuurbeheer leveren, zich in het protocol om de diensten van e-facturatie te promoten en hierrond allerlei sensibiliseringsacties op te zetten. Volgens een studie van de (DAV) kan een volledig elektronische factuur (tussen twee bedrijven opgesteld, verzonden en verwerkt) vergeleken met een papieren factuur een besparing van 9 euro opleveren. Ook bij een factuur die van een bedrijf naar een burger wordt gestuurd, wordt er tot 5,32 euro bespaard. Naast een financiële besparing en een vermindering van de administratieve rompslomp, levert e-facturatie volgens de initiatiefnemers ook tijdwinst op en is het beter voor het milieu. Meer info via: http://www.efactuur.belgium.be (Belga)