De maatregel past in het voornemen om oudere werknemers langer aan het werk te houden in de sector. Vanaf 45-jarige leeftijd en 10 jaar anciënniteit hebben de betrokkenen recht op één extra dag. Vanaf 50-jarige leeftijd en een anciënniteit van vijftien jaar wordt dat twee dagen. En vanaf 55 jaar en een anciënniteit van vijftien jaar drie dagen. De werknemers kunnen de dag invullen met een dag vakantie of met een opleiding via EDU+ in Vlaanderen of Mission Wallonne in Wallonië. De keuze voor dit laatste kan hen echter niet worden opgedrongen. De regeling geldt vanaf 1 juli 2014. Of ze ook wordt doorgetrokken naar de volgende jaren moet nog worden uitgemaakt in onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor 2015 en 2016. De extra dagen worden betaald door de werkgever, maar die kan de sommen terugvorderen via het Sociaal Fonds van de sector. Dat kan daarvoor putten uit de reserves voor de brugpensioenen omdat men ervan uitgaat dat slechts een beperkt aantal werknemers in de land- en tuinbouw van die mogelijkheid gebruik zullen maken. (Belga)

De maatregel past in het voornemen om oudere werknemers langer aan het werk te houden in de sector. Vanaf 45-jarige leeftijd en 10 jaar anciënniteit hebben de betrokkenen recht op één extra dag. Vanaf 50-jarige leeftijd en een anciënniteit van vijftien jaar wordt dat twee dagen. En vanaf 55 jaar en een anciënniteit van vijftien jaar drie dagen. De werknemers kunnen de dag invullen met een dag vakantie of met een opleiding via EDU+ in Vlaanderen of Mission Wallonne in Wallonië. De keuze voor dit laatste kan hen echter niet worden opgedrongen. De regeling geldt vanaf 1 juli 2014. Of ze ook wordt doorgetrokken naar de volgende jaren moet nog worden uitgemaakt in onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor 2015 en 2016. De extra dagen worden betaald door de werkgever, maar die kan de sommen terugvorderen via het Sociaal Fonds van de sector. Dat kan daarvoor putten uit de reserves voor de brugpensioenen omdat men ervan uitgaat dat slechts een beperkt aantal werknemers in de land- en tuinbouw van die mogelijkheid gebruik zullen maken. (Belga)