Werknemers die hiervan gebruik willen maken, moeten bij de RVA een attest opvragen waaruit blijkt dat ze aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen om recht te hebben op een stelstel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals de brugpensioenen nu heten. Dat attest moeten ze dan aan hun werkgever overhandigen. Wie in de voedingssector werkt, heeft tot 31 december 2014 recht op een brugpensioen op 58 jaar. Voor zware beroepen kan tot 31 december 2015 worden ingestapt. De leeftijd wordt verlaagd tot 56 jaar voor werknemers die voor 31 december 2015 een loopbaan van 40 jaar achter de rug hebben. Tot eind december 2014 geldt de verlaagde leeftijd ook voor mensen die al minstens 33 jaar aan de slag zijn, waarvan 20 jaar met nachtarbeid. De regeling voor de aanvullende vakantiedagen geldt voor de werknemers uit de voedingsnijverheid, met uitzondering van de bakkerijsector, die onder de bepalingen van het paritair comité 218 vallen. De bedoeling ervan is het werk draagbaar te houden voor de oudere werknemers. (Belga)

Werknemers die hiervan gebruik willen maken, moeten bij de RVA een attest opvragen waaruit blijkt dat ze aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen om recht te hebben op een stelstel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals de brugpensioenen nu heten. Dat attest moeten ze dan aan hun werkgever overhandigen. Wie in de voedingssector werkt, heeft tot 31 december 2014 recht op een brugpensioen op 58 jaar. Voor zware beroepen kan tot 31 december 2015 worden ingestapt. De leeftijd wordt verlaagd tot 56 jaar voor werknemers die voor 31 december 2015 een loopbaan van 40 jaar achter de rug hebben. Tot eind december 2014 geldt de verlaagde leeftijd ook voor mensen die al minstens 33 jaar aan de slag zijn, waarvan 20 jaar met nachtarbeid. De regeling voor de aanvullende vakantiedagen geldt voor de werknemers uit de voedingsnijverheid, met uitzondering van de bakkerijsector, die onder de bepalingen van het paritair comité 218 vallen. De bedoeling ervan is het werk draagbaar te houden voor de oudere werknemers. (Belga)