Wie btw-plichtig is, moet elk jaar ten laatste tegen 31 maart een overzicht indienen van de firma's of zelfstandigen aan wie hij het jaar voordien goederen of diensten heeft geleverd, met daarbij het totaalbedrag van de leveringen en het totaalbedrag aan btw dat daarbij werd gevraagd. De lijst moet wel worden beperkt tot afnemers aan wie voor minstens 250 euro plus btw werd gefactureerd. Ook buitenlandse afnemers moeten niet worden opgenomen. De verplichting geldt zowel voor de klassieke btw-plichtigen als voor wie onderworpen is aan een bijzondere regeling zoals landbouwers en kleine zelfstandigen en bedrijven die genieten van de vrijstellingsregeling omdat hun totale omzet onder een bepaald bedrag bleef. De listing moet elektronisch worden ingediend via de Intervat-toepassing van de FOD Financiën. Gezien het systeem de voorbije dagen minder stabiel was, wordt de aangiftetermijn verlengd tot en met 7 april. Wie zijn listing te laat indient, riskeert een boete van 25 euro tot 2.500 euro. Dient men helemaal geen klantenlisting in of wacht men meer dan 9 maanden hiermee, dan kan dit stijgen tot 3.000 euro. (Belga)

Wie btw-plichtig is, moet elk jaar ten laatste tegen 31 maart een overzicht indienen van de firma's of zelfstandigen aan wie hij het jaar voordien goederen of diensten heeft geleverd, met daarbij het totaalbedrag van de leveringen en het totaalbedrag aan btw dat daarbij werd gevraagd. De lijst moet wel worden beperkt tot afnemers aan wie voor minstens 250 euro plus btw werd gefactureerd. Ook buitenlandse afnemers moeten niet worden opgenomen. De verplichting geldt zowel voor de klassieke btw-plichtigen als voor wie onderworpen is aan een bijzondere regeling zoals landbouwers en kleine zelfstandigen en bedrijven die genieten van de vrijstellingsregeling omdat hun totale omzet onder een bepaald bedrag bleef. De listing moet elektronisch worden ingediend via de Intervat-toepassing van de FOD Financiën. Gezien het systeem de voorbije dagen minder stabiel was, wordt de aangiftetermijn verlengd tot en met 7 april. Wie zijn listing te laat indient, riskeert een boete van 25 euro tot 2.500 euro. Dient men helemaal geen klantenlisting in of wacht men meer dan 9 maanden hiermee, dan kan dit stijgen tot 3.000 euro. (Belga)