Dit besluit voert het recent goedgekeurde decreet over afsluitingen van de watertoevoer uit. Het besluit omschrijft de procedures die de drinkwatermaatschappijen moeten volgen voor ze iemand van de waterleiding kunnen afsluiten. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: "Zo verplichten we de watermaatschappijen om niet alleen de klant die in gebreke blijft, te verwittigen van een nakende afsluiting, maar ook de gebruikers die van de klant in kwestie afhankelijk zijn, zoals huurders. Ook moeten de watermaatschappijen een termijn van 6 weken respecteren tussen deze kennisgeving en de uiteindelijke afsluiting. Binnen deze termijn kan nog een regeling worden uitgewerkt met de watermaatschappij." De watermaatschappijen krijgen ook een aantal sociale openbare dienstverplichtingen opgelegd. Zo blijft ook voor kwetsbare groepen de toegang tot leidingwater gegarandeerd. "We voorzien ondersteuning zowel inzake dienstverlening als op het financieel vlak," zegt Schauvliege. "De vrijstelling tot betaling van de vaste vergoeding voor financieel kwetsbare klanten wordt vanaf 1 januari in heel Vlaanderen toegepast. De ruimere groep van beschermde klanten krijgt het recht op onder meer een gratis waterscan en een maandelijkse betaling." Gezinnen die met een verborgen lek worden geconfronteerd, zijn in de toekomst beter beschermd tegen onverwachte en vaak torenhoge waterfacturen. De klant moet zich wel gedragen als een goede huisvader en alert zijn voor lekken in moeilijk toegankelijke ruimtes of voor defecten aan toestellen. (Belga)

Dit besluit voert het recent goedgekeurde decreet over afsluitingen van de watertoevoer uit. Het besluit omschrijft de procedures die de drinkwatermaatschappijen moeten volgen voor ze iemand van de waterleiding kunnen afsluiten. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: "Zo verplichten we de watermaatschappijen om niet alleen de klant die in gebreke blijft, te verwittigen van een nakende afsluiting, maar ook de gebruikers die van de klant in kwestie afhankelijk zijn, zoals huurders. Ook moeten de watermaatschappijen een termijn van 6 weken respecteren tussen deze kennisgeving en de uiteindelijke afsluiting. Binnen deze termijn kan nog een regeling worden uitgewerkt met de watermaatschappij." De watermaatschappijen krijgen ook een aantal sociale openbare dienstverplichtingen opgelegd. Zo blijft ook voor kwetsbare groepen de toegang tot leidingwater gegarandeerd. "We voorzien ondersteuning zowel inzake dienstverlening als op het financieel vlak," zegt Schauvliege. "De vrijstelling tot betaling van de vaste vergoeding voor financieel kwetsbare klanten wordt vanaf 1 januari in heel Vlaanderen toegepast. De ruimere groep van beschermde klanten krijgt het recht op onder meer een gratis waterscan en een maandelijkse betaling." Gezinnen die met een verborgen lek worden geconfronteerd, zijn in de toekomst beter beschermd tegen onverwachte en vaak torenhoge waterfacturen. De klant moet zich wel gedragen als een goede huisvader en alert zijn voor lekken in moeilijk toegankelijke ruimtes of voor defecten aan toestellen. (Belga)