Het gaat om het zogenaamde MIRIAM-project. Dat zag in 2015 het levenslicht, met als doel gedurende een jaar alleenstaande moeders met kinderen jonger dan zes jaar met een leefloon (of gelijkwaardig) extra te ondersteunen. Dat gebeurt met case managers, die de vrouwen steunen in hun zoektocht naar socio-professionele integratie, bijvoorbeeld via werk.

Intussen is de derde editie van het project aan de gang. Zes OCMW's krijgen ondersteuning: Anderlecht, Schaarbeek, La Louvière, Seraing, Mechelen en Sint-Niklaas. In totaal maakten dit jaar slechts 90 vrouwen van deze steun gebruik. En dat terwijl er volgens de minister honderden in die zes steden aan de voorwaarden voldoen.

De federale regering besliste vorige maand 4,5 miljoen euro vrij te maken voor de uitbreiding van het project. Zowel het aantal deelnemende OCMW's als de ingeschakelde casemanagers kan daardoor omhoog, wat tot meer geholpen vrouwen moet leiden. 'Tachtig procent van de eenoudergezinnen heeft een vrouw aan het hoofd, en 90 procent als we enkel vrouwen van 15 tot 29 jaar in acht nemen. Zulke moeders zijn bijzonder kwetsbaar voor risico's, zoals onveiligheid en isolement. De deelnemende vrouwen aan de eerste twee edities van het MIRIAM-project merkten allemaal een significante verbetering op in hun persoonlijke situatie. Ze maakten beter gebruik van hun rechten, er was een hogere sociale inclusie, meer zelfvertrouwen. Voor velen betekenden dit ook toegang tot opleiding of werkgelegenheid,' aldus minister Lalieux.

Het gaat om het zogenaamde MIRIAM-project. Dat zag in 2015 het levenslicht, met als doel gedurende een jaar alleenstaande moeders met kinderen jonger dan zes jaar met een leefloon (of gelijkwaardig) extra te ondersteunen. Dat gebeurt met case managers, die de vrouwen steunen in hun zoektocht naar socio-professionele integratie, bijvoorbeeld via werk.Intussen is de derde editie van het project aan de gang. Zes OCMW's krijgen ondersteuning: Anderlecht, Schaarbeek, La Louvière, Seraing, Mechelen en Sint-Niklaas. In totaal maakten dit jaar slechts 90 vrouwen van deze steun gebruik. En dat terwijl er volgens de minister honderden in die zes steden aan de voorwaarden voldoen.De federale regering besliste vorige maand 4,5 miljoen euro vrij te maken voor de uitbreiding van het project. Zowel het aantal deelnemende OCMW's als de ingeschakelde casemanagers kan daardoor omhoog, wat tot meer geholpen vrouwen moet leiden. 'Tachtig procent van de eenoudergezinnen heeft een vrouw aan het hoofd, en 90 procent als we enkel vrouwen van 15 tot 29 jaar in acht nemen. Zulke moeders zijn bijzonder kwetsbaar voor risico's, zoals onveiligheid en isolement. De deelnemende vrouwen aan de eerste twee edities van het MIRIAM-project merkten allemaal een significante verbetering op in hun persoonlijke situatie. Ze maakten beter gebruik van hun rechten, er was een hogere sociale inclusie, meer zelfvertrouwen. Voor velen betekenden dit ook toegang tot opleiding of werkgelegenheid,' aldus minister Lalieux.