Het Groeipakket vervangt sinds 2019 het systeem van de kinderbijslag. De grootste verandering daarbij is de invoering van een basisbedrag. Waar het bedrag per kind vroeger hoger werd per bijkomend kind per gezin, is dat nu voor elk kind hetzelfde: 166 euro. Daar komen in het nieuwe systeem sociale toeslagen bij, bijvoorbeeld schooltoeslagen en een toeslag voor kinderopvang en voor kleuters.

De Vlaamse regering kwam eerder al met een evaluatie van het nieuwe systeem en woensdag maakten verschillende experten in het Vlaams Parlement ook een stand van zaken op. Ze focusten daarbij op de invloed van het Groeipakket op de kinderarmoede. 'Het oude en het nieuwe systeem hebben globaal dezelfde impact op die kinderarmoede', was de vaststelling van professor en armoede-expert Wim Van Lancker (KULeuven). 'Met eerder negatieve effecten voor grote gezinnen en beperkte positieve effecten voor kleine gezinnen.'

Dat het budget voor sociale toeslagen verdubbeld is, zorgt er volgens Van Lancker niet voor dat het Groeipakket beter herverdeelt. Hij wijst daarvoor naar het basisbedrag. 'Gezinnen met gemiddeld lagere inkomens, de grote gezinnen, krijgen minder, en de gezinnen met gemiddeld hogere inkomens krijgen meer.' Ook de gezinsgrootte speelt volgens Van Lancker een rol. 'Grotere gezinnen hebben grotere kosten te dragen dan kleinere gezinnen.' Om de kinderarmoede te verlagen, moeten we dus meer gaan geven aan wie dat nodig heeft en dat doelmatiger inzetten, zegt Van Lancker. Die pleit er daarom voor om op korte termijn de sociale toeslagen te verhogen. 'Dat gaat er voor zorgen dat de kinderarmoede op korte termijn snel daalt.'

Groen

Over waar het geld daarvoor moet gehaald worden is Van Lancker het eens met Groen. Die partij pleitte er in aanloop van de zitting woensdag al voor om de middelen voor de kleutertoeslag en de kinderopvangtoeslag te verschuiven naar de sociale toeslag. Door de kleutertoeslag gaan er niet meer kleuters naar de kleuterschool en van de kinderopvangtoeslag profiteren vooral de rijkere gezinnen, aldus Groen. Ook professor Bea Cantillon, eveneens armoede-experte, pleitte er woensdag voor de sociale toelagen aan te passen. Volgens Cantillon zouden die degressiever gemaakt moeten worden en moet ook voor oudere kinderen de toeslag naar omhoog.

Van Lancker kwam woensdag ook met voorstellen op langere termijn. Zo moet er een plan komen op een termijn van tien jaar om de kinderarmoede te halveren. Dat plan zou uitgewerkt kunnen worden door een Vlaams Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid of door het Federaal Planbureau.

Lees meer over het Groeipakket en de aanbevelingen van experts in dit uitgebreid artikel:

400 000 gezinnen slechter af dan vroeger: wat is er mis met het Vlaamse Groeipakket?

Het Groeipakket vervangt sinds 2019 het systeem van de kinderbijslag. De grootste verandering daarbij is de invoering van een basisbedrag. Waar het bedrag per kind vroeger hoger werd per bijkomend kind per gezin, is dat nu voor elk kind hetzelfde: 166 euro. Daar komen in het nieuwe systeem sociale toeslagen bij, bijvoorbeeld schooltoeslagen en een toeslag voor kinderopvang en voor kleuters.De Vlaamse regering kwam eerder al met een evaluatie van het nieuwe systeem en woensdag maakten verschillende experten in het Vlaams Parlement ook een stand van zaken op. Ze focusten daarbij op de invloed van het Groeipakket op de kinderarmoede. 'Het oude en het nieuwe systeem hebben globaal dezelfde impact op die kinderarmoede', was de vaststelling van professor en armoede-expert Wim Van Lancker (KULeuven). 'Met eerder negatieve effecten voor grote gezinnen en beperkte positieve effecten voor kleine gezinnen.'Dat het budget voor sociale toeslagen verdubbeld is, zorgt er volgens Van Lancker niet voor dat het Groeipakket beter herverdeelt. Hij wijst daarvoor naar het basisbedrag. 'Gezinnen met gemiddeld lagere inkomens, de grote gezinnen, krijgen minder, en de gezinnen met gemiddeld hogere inkomens krijgen meer.' Ook de gezinsgrootte speelt volgens Van Lancker een rol. 'Grotere gezinnen hebben grotere kosten te dragen dan kleinere gezinnen.' Om de kinderarmoede te verlagen, moeten we dus meer gaan geven aan wie dat nodig heeft en dat doelmatiger inzetten, zegt Van Lancker. Die pleit er daarom voor om op korte termijn de sociale toeslagen te verhogen. 'Dat gaat er voor zorgen dat de kinderarmoede op korte termijn snel daalt.'Over waar het geld daarvoor moet gehaald worden is Van Lancker het eens met Groen. Die partij pleitte er in aanloop van de zitting woensdag al voor om de middelen voor de kleutertoeslag en de kinderopvangtoeslag te verschuiven naar de sociale toeslag. Door de kleutertoeslag gaan er niet meer kleuters naar de kleuterschool en van de kinderopvangtoeslag profiteren vooral de rijkere gezinnen, aldus Groen. Ook professor Bea Cantillon, eveneens armoede-experte, pleitte er woensdag voor de sociale toelagen aan te passen. Volgens Cantillon zouden die degressiever gemaakt moeten worden en moet ook voor oudere kinderen de toeslag naar omhoog.Van Lancker kwam woensdag ook met voorstellen op langere termijn. Zo moet er een plan komen op een termijn van tien jaar om de kinderarmoede te halveren. Dat plan zou uitgewerkt kunnen worden door een Vlaams Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid of door het Federaal Planbureau.