Wie als Belg een inkomen van Belgische oorsprong in het buitenland ontvangt - tot het pensioen toe - is onderworpen aan de 'belasting van niet-inwoner' (BNI). Deze belastingheffing in België sluit geen volledige of gedeeltelijke belastingheffing uit in het land waar de niet-inwoner zijn verblijfplaats heeft. Als België echter met het betrokken land een overeenkomst tot vermijding van dubbele belastingheffing heeft gesloten, zullen de inkomsten van Belgische oorsprong enkel in België belast worden. Welke inkomsten moet je als niet-inwoner aangeven in je personenbelasting? - inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen; - winsten opgebracht door bemiddeling van in België gelegen inrichtingen; - winsten en baten voortkomend uit een in België uitgeoefende werkzaamheid; - roerende inkomsten, bezoldigingen, pensioenen, renten en toelagen van een rijksinwoner, een vennootschap of een instelling gevestigd in België, de Belgische Staat of de staatkundige onderdelen daarvan en een Belgische inrichting van een niet-inwoner van België. Je moet echter geen aangifte indienen voor de inkomsten waarop de belasting van niet-inwoner aan de bron wordt ingehouden via bevrijding (zoals bijvoorbeeld een bevrijdende roerende voorheffing). Ben je verhuisd naar het buitenland maar ontving je geen aangifte? Neem zelf contact op met het bevoegde kantoor en breng ze op de hoogte want anders riskeer je een aanslag van ambtswege op basis van de gegevens waarover de fiscus beschikt. Bij betwisting ligt de bewijslast dan bij jou. (ANA)

Wie als Belg een inkomen van Belgische oorsprong in het buitenland ontvangt - tot het pensioen toe - is onderworpen aan de 'belasting van niet-inwoner' (BNI). Deze belastingheffing in België sluit geen volledige of gedeeltelijke belastingheffing uit in het land waar de niet-inwoner zijn verblijfplaats heeft. Als België echter met het betrokken land een overeenkomst tot vermijding van dubbele belastingheffing heeft gesloten, zullen de inkomsten van Belgische oorsprong enkel in België belast worden. Welke inkomsten moet je als niet-inwoner aangeven in je personenbelasting? - inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen; - winsten opgebracht door bemiddeling van in België gelegen inrichtingen; - winsten en baten voortkomend uit een in België uitgeoefende werkzaamheid; - roerende inkomsten, bezoldigingen, pensioenen, renten en toelagen van een rijksinwoner, een vennootschap of een instelling gevestigd in België, de Belgische Staat of de staatkundige onderdelen daarvan en een Belgische inrichting van een niet-inwoner van België. Je moet echter geen aangifte indienen voor de inkomsten waarop de belasting van niet-inwoner aan de bron wordt ingehouden via bevrijding (zoals bijvoorbeeld een bevrijdende roerende voorheffing). Ben je verhuisd naar het buitenland maar ontving je geen aangifte? Neem zelf contact op met het bevoegde kantoor en breng ze op de hoogte want anders riskeer je een aanslag van ambtswege op basis van de gegevens waarover de fiscus beschikt. Bij betwisting ligt de bewijslast dan bij jou. (ANA)