Ondanks eerdere richtlijnen is er in heel wat Europese landen nog steeds een grote loonkloof. Gemiddeld verdient een vrouw in de Europese Unie 16 procent minder dan een man. In België is dat 9,2 procent, zegt het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Zonder correctie voor arbeidsduur verdienen vrouwen zelfs gemiddeld 23,1 procent minder dan mannen.

Dubbele strategie

De nieuwe Europese richtlijn wil die ongelijkheid aanpakken met een dubbele strategie: meer transparantie en maatregelen waarmee werknemers discriminatie kunnen aanvechten. Wat die transparantie betreft zal de werkgever duidelijkheid moeten geven over het startniveau en de loonvooruitzichten, nog voor de sollicitatie. Werkgevers mogen potentiële werknemers niet naar hun loonverleden vragen en de werknemer heeft het recht om informatie op te vragen over de hoogte van zijn loon ten opzichte van het gemiddelde voor hetzelfde werk en uitgesplitst naar man en vrouw. Werkgevers die minstens 250 werknemers in dienst hebben, moeten informatie publiceren over de loonkloof tussen hun vrouwelijke en mannelijke werknemers.

Daarnaast zullen werknemers die het slachtoffer zijn van loondiscriminatie op grond van geslacht compensatie krijgen, inclusief volledige terugvordering van achterstallig loon en gerelateerde bonussen of betalingen in natura. Het is bovendien standaard aan de werkgever en niet aan de werknemer om te bewijzen dat er geen sprake was van discriminatie op het gebied van beloning. Europa wil dat de lidstaten specifieke sancties, zoals boetes, vastleggen voor inbreuken.

Het voorstel is een politieke prioriteit van Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. 'Gelijk werk verdient gelijk loon. En voor gelijk loon heb je transparantie nodig. Vrouwen moeten weten of hun werkgevers hen eerlijk behandelen. En als dit niet het geval is, moeten ze de kracht hebben om terug te vechten en te krijgen wat ze verdienen', zei ze donderdag.

Ondanks eerdere richtlijnen is er in heel wat Europese landen nog steeds een grote loonkloof. Gemiddeld verdient een vrouw in de Europese Unie 16 procent minder dan een man. In België is dat 9,2 procent, zegt het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Zonder correctie voor arbeidsduur verdienen vrouwen zelfs gemiddeld 23,1 procent minder dan mannen.De nieuwe Europese richtlijn wil die ongelijkheid aanpakken met een dubbele strategie: meer transparantie en maatregelen waarmee werknemers discriminatie kunnen aanvechten. Wat die transparantie betreft zal de werkgever duidelijkheid moeten geven over het startniveau en de loonvooruitzichten, nog voor de sollicitatie. Werkgevers mogen potentiële werknemers niet naar hun loonverleden vragen en de werknemer heeft het recht om informatie op te vragen over de hoogte van zijn loon ten opzichte van het gemiddelde voor hetzelfde werk en uitgesplitst naar man en vrouw. Werkgevers die minstens 250 werknemers in dienst hebben, moeten informatie publiceren over de loonkloof tussen hun vrouwelijke en mannelijke werknemers.Daarnaast zullen werknemers die het slachtoffer zijn van loondiscriminatie op grond van geslacht compensatie krijgen, inclusief volledige terugvordering van achterstallig loon en gerelateerde bonussen of betalingen in natura. Het is bovendien standaard aan de werkgever en niet aan de werknemer om te bewijzen dat er geen sprake was van discriminatie op het gebied van beloning. Europa wil dat de lidstaten specifieke sancties, zoals boetes, vastleggen voor inbreuken.Het voorstel is een politieke prioriteit van Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. 'Gelijk werk verdient gelijk loon. En voor gelijk loon heb je transparantie nodig. Vrouwen moeten weten of hun werkgevers hen eerlijk behandelen. En als dit niet het geval is, moeten ze de kracht hebben om terug te vechten en te krijgen wat ze verdienen', zei ze donderdag.