Wanneer de grote ratingbureaus aan een land een bepaalde kredietwaardigheid toekennen, is dat nooit vrijblijvend. De rating heeft immers een grote impact op de voorwaarden en tarieven waaraan een land op de internationale markten geld kan ophalen. Met een onderzoek wilde de ESMA vaststellen of deze ratings wel volgens de regels tot stand komen; de regelgeving ter zake werd in juni van dit jaar nog verstrengd. Niettemin legt het onderzoek vier belangrijke pijnpunten bloot: er is de vrees voor belangenconflicten, maar ook de vertrouwelijkheid van de informatie is niet gewaarborgd. Daarnaast is er het probleem van de timing: vaak verschijnen de resultaten met vertraging en vallen de betrokken landen uit de lucht, omdat ze niet op voorhand gewaarschuwd werden. Tenslotte blijkt ook dat vaak erg jong en onervaren personeel voor de ratings wordt ingezet, zonder duidelijke functieomschrijvingen. Hoewel de ESMA ook een aantal good practices ontwaarde bij de werking van de ratingagentschappen, roept de toezichthouder hen op om de aangekaarte problematieken aan te pakken met actieplannen. In de toekomst wil de ESMA , als onderdeel van de continue controles waaraan ze de ratingbureaus onderwerpt, ook nagaan hoeveel vooruitgang de bureaus maken bij het uitvoeren van die actieplannen. (Belga)

Wanneer de grote ratingbureaus aan een land een bepaalde kredietwaardigheid toekennen, is dat nooit vrijblijvend. De rating heeft immers een grote impact op de voorwaarden en tarieven waaraan een land op de internationale markten geld kan ophalen. Met een onderzoek wilde de ESMA vaststellen of deze ratings wel volgens de regels tot stand komen; de regelgeving ter zake werd in juni van dit jaar nog verstrengd. Niettemin legt het onderzoek vier belangrijke pijnpunten bloot: er is de vrees voor belangenconflicten, maar ook de vertrouwelijkheid van de informatie is niet gewaarborgd. Daarnaast is er het probleem van de timing: vaak verschijnen de resultaten met vertraging en vallen de betrokken landen uit de lucht, omdat ze niet op voorhand gewaarschuwd werden. Tenslotte blijkt ook dat vaak erg jong en onervaren personeel voor de ratings wordt ingezet, zonder duidelijke functieomschrijvingen. Hoewel de ESMA ook een aantal good practices ontwaarde bij de werking van de ratingagentschappen, roept de toezichthouder hen op om de aangekaarte problematieken aan te pakken met actieplannen. In de toekomst wil de ESMA , als onderdeel van de continue controles waaraan ze de ratingbureaus onderwerpt, ook nagaan hoeveel vooruitgang de bureaus maken bij het uitvoeren van die actieplannen. (Belga)