Zo toont het globale plaatje dat de Europese consument grote aankopen systematisch voor zich uit blijft schuiven, al zijn er van land tot land grote verschillen: Duitse consumenten hebben niet de neiging om momenteel grote uitgaven te doen, maar hebben wel de intentie dat in de toekomst te doen. In Frankrijk is het plaatje precies tegenovergesteld. Dit tegenstrijdige beeld is voor de opstellers van de studie vooral een bewijs van de algehele onzekerheid die de Europese consumenten na een half decennium van crisis, nog steeds in de greep houdt. Grote schommelingen in en onzekerheid over het beschikbare inkomen, gekoppeld aan de nood voor schuldafbouw binnen de gezinnen, hebben een evidente weerslag op de uitgavepatronen van de Europese consument. "Het is erg onwaarschijnlijk dat de Europese consumenten de eurozone uit de crisis zullen kopen," besluit het rapport laconiek. Slecht nieuws voor het economisch reveil in de eurozone, want volgens de Eurostat-cijfers die Deloitte aanhaalt, is de individuele consumptie goed voor 70 procent van het bruto binnenlands product in de eurozone. Deloitte hoopt dat een aanzwengelende export en nieuwe investeringen van bedrijven, de economische dynamiek in de eurozone een duwtje in de rug kunnen geven. (Belga)

Zo toont het globale plaatje dat de Europese consument grote aankopen systematisch voor zich uit blijft schuiven, al zijn er van land tot land grote verschillen: Duitse consumenten hebben niet de neiging om momenteel grote uitgaven te doen, maar hebben wel de intentie dat in de toekomst te doen. In Frankrijk is het plaatje precies tegenovergesteld. Dit tegenstrijdige beeld is voor de opstellers van de studie vooral een bewijs van de algehele onzekerheid die de Europese consumenten na een half decennium van crisis, nog steeds in de greep houdt. Grote schommelingen in en onzekerheid over het beschikbare inkomen, gekoppeld aan de nood voor schuldafbouw binnen de gezinnen, hebben een evidente weerslag op de uitgavepatronen van de Europese consument. "Het is erg onwaarschijnlijk dat de Europese consumenten de eurozone uit de crisis zullen kopen," besluit het rapport laconiek. Slecht nieuws voor het economisch reveil in de eurozone, want volgens de Eurostat-cijfers die Deloitte aanhaalt, is de individuele consumptie goed voor 70 procent van het bruto binnenlands product in de eurozone. Deloitte hoopt dat een aanzwengelende export en nieuwe investeringen van bedrijven, de economische dynamiek in de eurozone een duwtje in de rug kunnen geven. (Belga)