U zult als consument kunnen beschikken over 14 dagen bedenktijd voor alle 'op afstand' (bv. via het internet) of buiten de verkoopruimte van de verkoper (bv. bij u thuis) gesloten overeenkomsten. De bedenktijd zal wel niet meer gelden voor overeenkomsten die op een beurs of salon worden gesloten. Binnen deze termijn kunt u een eerder afgesloten overeenkomst herroepen. Dit kan met een e-mail of via een standaardformulier dat de verkoper ter beschikking moet stellen.

Wanneer u een aankoop herroept, dan moet de verkoper u uiterlijk binnen de 14 dagen de aankoopprijs en de leveringskosten terugbetalen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet hij daarvoor gebruik maken van dezelfde betalingsmethode als degene die u gebruikte om te betalen. De verkoper mag u niet terugbetalen door middel van aankoopbons, tenzij u er specifiek om vroeg. Websites moeten uitdrukkelijk vermelden dat een bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Zoniet is de bestelling nietig.

De verkopers moeten altijd de totaalprijs (inclusief alle taksen) en de leveringskosten vermelden. De verkoper moet vooraf melden dat u de kosten voor het terugsturen van een goed tijdens de bedenktijd moet dragen. Kan een goed omwille van zijn aard niet per post teruggestuurd worden, dan moet de verkoper eveneens de terugzendkosten vermelden. Verstrekt hij deze informatie niet, dan zijn de terugzendkosten ten laste van de verkoper. De verkoper is verantwoordelijk voor de goederen tot op het moment dat u ze ontvangt. Deze regel was al opgenomen in het Belgische recht, maar geldt nu in heel de Europese Unie. JS

U zult als consument kunnen beschikken over 14 dagen bedenktijd voor alle 'op afstand' (bv. via het internet) of buiten de verkoopruimte van de verkoper (bv. bij u thuis) gesloten overeenkomsten. De bedenktijd zal wel niet meer gelden voor overeenkomsten die op een beurs of salon worden gesloten. Binnen deze termijn kunt u een eerder afgesloten overeenkomst herroepen. Dit kan met een e-mail of via een standaardformulier dat de verkoper ter beschikking moet stellen. Wanneer u een aankoop herroept, dan moet de verkoper u uiterlijk binnen de 14 dagen de aankoopprijs en de leveringskosten terugbetalen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet hij daarvoor gebruik maken van dezelfde betalingsmethode als degene die u gebruikte om te betalen. De verkoper mag u niet terugbetalen door middel van aankoopbons, tenzij u er specifiek om vroeg. Websites moeten uitdrukkelijk vermelden dat een bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Zoniet is de bestelling nietig. De verkopers moeten altijd de totaalprijs (inclusief alle taksen) en de leveringskosten vermelden. De verkoper moet vooraf melden dat u de kosten voor het terugsturen van een goed tijdens de bedenktijd moet dragen. Kan een goed omwille van zijn aard niet per post teruggestuurd worden, dan moet de verkoper eveneens de terugzendkosten vermelden. Verstrekt hij deze informatie niet, dan zijn de terugzendkosten ten laste van de verkoper. De verkoper is verantwoordelijk voor de goederen tot op het moment dat u ze ontvangt. Deze regel was al opgenomen in het Belgische recht, maar geldt nu in heel de Europese Unie. JS