In het rapport onderzoeken vorsers van het Center for Social and Economic Research (CASE) in Warschau, in samenwerking met verschillende Europese partners, de BTW-kloof in de EU-27. België komt uit de studie naar voor als een middenmotertje. In ons land bedraagt de BTW-kloof - het verschil tussen de verwachte en de werkelijk geïnde BTW-inkomsten- 16 procent. In de periode tussen 2000 en 2011 bedroeg die kloof zo'n 13 procent, maar tussen 2008 en 2011, onder invloed van de crisis, nam de kloof toe tot 16 procent. Niettemin wijst de Europese Commissie erop dat de cijfers in de eerste plaats een schatting zijn. Bovendien zijn de recentste beschikbare cijfers die van 2011. In de tussentijd zijn de inspanningen om BTW-fraude tegen te gaan toegenomen, en de verwachting is dan ook dat de Belgische BTW-kloof langzaamaan kleiner aan het worden is. De Belgische prestatie mag dan middelmatig zijn in verhouding met het Europese gemiddelde, lidstaten als Roemenië, Letland en Griekenland doen het veel slechter. In die EU-landen bedraagt de BTW-kloof respectievelijk 48, 41 en 39 procent, alles bij elkaar zo'n 193 miljard euro aan misgelopen BTW. (Belga)

In het rapport onderzoeken vorsers van het Center for Social and Economic Research (CASE) in Warschau, in samenwerking met verschillende Europese partners, de BTW-kloof in de EU-27. België komt uit de studie naar voor als een middenmotertje. In ons land bedraagt de BTW-kloof - het verschil tussen de verwachte en de werkelijk geïnde BTW-inkomsten- 16 procent. In de periode tussen 2000 en 2011 bedroeg die kloof zo'n 13 procent, maar tussen 2008 en 2011, onder invloed van de crisis, nam de kloof toe tot 16 procent. Niettemin wijst de Europese Commissie erop dat de cijfers in de eerste plaats een schatting zijn. Bovendien zijn de recentste beschikbare cijfers die van 2011. In de tussentijd zijn de inspanningen om BTW-fraude tegen te gaan toegenomen, en de verwachting is dan ook dat de Belgische BTW-kloof langzaamaan kleiner aan het worden is. De Belgische prestatie mag dan middelmatig zijn in verhouding met het Europese gemiddelde, lidstaten als Roemenië, Letland en Griekenland doen het veel slechter. In die EU-landen bedraagt de BTW-kloof respectievelijk 48, 41 en 39 procent, alles bij elkaar zo'n 193 miljard euro aan misgelopen BTW. (Belga)