In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde actie van de consumentenautoriteiten van de lidstaten dat maar liefst 382 van de 552 gecontroleerde websites het Europese consumentenrecht niet naleefden. In de zomer van 2013 lag de focus op websites die vliegreizen en hotelovernachtingen verkopen, zowel van handelaren als tussenpersonen. Slechts 31 % hield zich aan de regels. Na de actie verdubbelde dat aantal: doortastende handhavingsmaatregelen hebben ertoe geleid dat 62 % van de gecontroleerde websites de consument inmiddels volgens het boekje behandelt. De Europese autoriteiten zullen ook verdere actie ondernemen tegen de resterende 38 %. In België werden 28 websites gecontroleerd, 10 ervan bleken na twee controles nog steeds niet in orde. De Europese Commissie coördineert regelmatig gezamenlijke screenings (ook wel "bezemacties" genoemd) van websites. Voorlopig zijn op 173 websites de nodige wijzigingen doorgevoerd. Voor 209 websites zijn de maatregelen nog niet afgerond; in 52 gevallen daarvan hebben de handelaren beloofd hun website aan te passen. De meest voorkomende problemen waren het ontbreken van verplichte informatie over de identiteit van de handelaar. Deze informatie ontbrak op 30% van de websites. Daarnaast: het ontbreken van duidelijke aanwijzingen voor het indienen van een klacht. Deze informatie ontbrak op 28% van de websites Ook info over prijstoeslagen en totaalprijzen was vaak niet conform. Momenteel lopen er in de lidstaten administratieve of gerechtelijke procedures tegen de 209 websites die nog altijd in gebreke blijven. (Belga)

In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde actie van de consumentenautoriteiten van de lidstaten dat maar liefst 382 van de 552 gecontroleerde websites het Europese consumentenrecht niet naleefden. In de zomer van 2013 lag de focus op websites die vliegreizen en hotelovernachtingen verkopen, zowel van handelaren als tussenpersonen. Slechts 31 % hield zich aan de regels. Na de actie verdubbelde dat aantal: doortastende handhavingsmaatregelen hebben ertoe geleid dat 62 % van de gecontroleerde websites de consument inmiddels volgens het boekje behandelt. De Europese autoriteiten zullen ook verdere actie ondernemen tegen de resterende 38 %. In België werden 28 websites gecontroleerd, 10 ervan bleken na twee controles nog steeds niet in orde. De Europese Commissie coördineert regelmatig gezamenlijke screenings (ook wel "bezemacties" genoemd) van websites. Voorlopig zijn op 173 websites de nodige wijzigingen doorgevoerd. Voor 209 websites zijn de maatregelen nog niet afgerond; in 52 gevallen daarvan hebben de handelaren beloofd hun website aan te passen. De meest voorkomende problemen waren het ontbreken van verplichte informatie over de identiteit van de handelaar. Deze informatie ontbrak op 30% van de websites. Daarnaast: het ontbreken van duidelijke aanwijzingen voor het indienen van een klacht. Deze informatie ontbrak op 28% van de websites Ook info over prijstoeslagen en totaalprijzen was vaak niet conform. Momenteel lopen er in de lidstaten administratieve of gerechtelijke procedures tegen de 209 websites die nog altijd in gebreke blijven. (Belga)