54 procent van de bevraagden is van mening dat bankensupervisie op EU-niveau effectiever is dan op het nationale niveau. 57 procent vindt dat hetzelfde geldt voor steun aan banken in moeilijkheden. Wat de bescherming voor bankdeposito's van de burgers betreft, zijn de meningen eerder verdeeld: 47 procent is van mening dat ook daar een oplossing op EU-niveau het effectiefst is, maar eveneens zijn 45 procent van de respondenten van mening dat de depositogarantie best op nationaal niveau bewerkstelligd wordt. De helft van de respondenten mag er dan wel van overtuigd zijn dat een anticrisisbeleid op EU-niveau de burger beter tegen de crisis beschermd, dan nog leert een vergelijking met de vorige Euorbarometer dat hun aandeel afneemt: in juni 2012 waren 55 procent van de respondenten daarvan nog overtuigd. Het aandeel respondenten dat daarentegen meent dat oplossingen op nationaal niveau de uitweg bieden, neemt langzaam toe: 41 procent in de recente peiling, tegenover 38 in die van juni 2012. Voor driekwart van de bevraagden was het creëren van werk en de strijd tegen de werkloosheid de grootste prioriteit. (Belga)

54 procent van de bevraagden is van mening dat bankensupervisie op EU-niveau effectiever is dan op het nationale niveau. 57 procent vindt dat hetzelfde geldt voor steun aan banken in moeilijkheden. Wat de bescherming voor bankdeposito's van de burgers betreft, zijn de meningen eerder verdeeld: 47 procent is van mening dat ook daar een oplossing op EU-niveau het effectiefst is, maar eveneens zijn 45 procent van de respondenten van mening dat de depositogarantie best op nationaal niveau bewerkstelligd wordt. De helft van de respondenten mag er dan wel van overtuigd zijn dat een anticrisisbeleid op EU-niveau de burger beter tegen de crisis beschermd, dan nog leert een vergelijking met de vorige Euorbarometer dat hun aandeel afneemt: in juni 2012 waren 55 procent van de respondenten daarvan nog overtuigd. Het aandeel respondenten dat daarentegen meent dat oplossingen op nationaal niveau de uitweg bieden, neemt langzaam toe: 41 procent in de recente peiling, tegenover 38 in die van juni 2012. Voor driekwart van de bevraagden was het creëren van werk en de strijd tegen de werkloosheid de grootste prioriteit. (Belga)