Het consumentenprogramma van de Europese Unie moet ervoor zorgen dat de burgers hun consumentenrechten ten volle uitoefenen en een actieve rol op de interne markt spleen. De totale begroting van het programma bedraagt 188,8 miljoen euro voor de periode 2014-2020, oftewel 5 cent per burger per jaar. In Europese termen gaat het om een bescheiden budget, maar wel een met grote impact. Het programma steunt projecten om handhavingsmaatregelen te coördineren, de Europese consumentencentra te financieren en de nationale autoriteiten te helpen bij het vaststellen en bestrijden van inbreuken op het consumentenrecht. Volgens EU-commissaris voor Consumentenbeleid Neven Mimica "is het programma van essentieel belang om te waarborgen dat de interne markt de consumenten in heel Europa ten goede komt". Het nieuwe consumentenprogramma zal op deze successen voortbouwen en vooral aandacht schenken aan thema's als productveiligheid, efiiciënt functionerende consumentenorganisaties, gemakkelijker toegang tot de verhaalmogelijkheden en effeiciënte, concrete samenwerking tussen de nationale instanties om consumentenrechten aft e dwingen en consumenten te adviseren. (Belga)

Het consumentenprogramma van de Europese Unie moet ervoor zorgen dat de burgers hun consumentenrechten ten volle uitoefenen en een actieve rol op de interne markt spleen. De totale begroting van het programma bedraagt 188,8 miljoen euro voor de periode 2014-2020, oftewel 5 cent per burger per jaar. In Europese termen gaat het om een bescheiden budget, maar wel een met grote impact. Het programma steunt projecten om handhavingsmaatregelen te coördineren, de Europese consumentencentra te financieren en de nationale autoriteiten te helpen bij het vaststellen en bestrijden van inbreuken op het consumentenrecht. Volgens EU-commissaris voor Consumentenbeleid Neven Mimica "is het programma van essentieel belang om te waarborgen dat de interne markt de consumenten in heel Europa ten goede komt". Het nieuwe consumentenprogramma zal op deze successen voortbouwen en vooral aandacht schenken aan thema's als productveiligheid, efiiciënt functionerende consumentenorganisaties, gemakkelijker toegang tot de verhaalmogelijkheden en effeiciënte, concrete samenwerking tussen de nationale instanties om consumentenrechten aft e dwingen en consumenten te adviseren. (Belga)