'Een erkend ontwikkelingsfonds is een fonds dat zijn gelden investeert in ontwikkelingslanden," licht Patrick Claerhout van Ethisch Beleggen toe. "Het gaat om fondsen die investeren in kredietverlening, lokale en individuele tewerkstellingsprojecten in ontwikkelingslanden, met aandacht voor duurzame ontwikkeling." Momenteel zijn drie fondsen erkend door de FOD Financiën en de FOD Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking. CVSO Incofin, cvba Alterfin en cvba Oikocredit. Om in aanmerking te komen voor belastingvermindering, moet je aandelen kopen van een van deze drie organisaties. Bijkomende voorwaarde is echter dat je met deze aandelen niet gaat daytraden of anderszins speculeren. Vandaar dat de fiscus stipuleert dat je de aandelen minstens vijf jaar in het bezit moet houden. De aankoop van de aandelen vul je in onder rubriek 1376 (of 1379 voor twee personen die één belastingbrief invullen.) Het volgende jaar levert die aankoop dan 5% belastingvermindering op, met een maximumbedrag van 320 euro voor het aanslagjaar 2013. De wet bepaalt wel dat je voor minstens 370 euro in ontwikkelingsfondsen hebt geïnvesteerd, om voor de belastingvermindering in aanmerking te komen. (Belga)

'Een erkend ontwikkelingsfonds is een fonds dat zijn gelden investeert in ontwikkelingslanden," licht Patrick Claerhout van Ethisch Beleggen toe. "Het gaat om fondsen die investeren in kredietverlening, lokale en individuele tewerkstellingsprojecten in ontwikkelingslanden, met aandacht voor duurzame ontwikkeling." Momenteel zijn drie fondsen erkend door de FOD Financiën en de FOD Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking. CVSO Incofin, cvba Alterfin en cvba Oikocredit. Om in aanmerking te komen voor belastingvermindering, moet je aandelen kopen van een van deze drie organisaties. Bijkomende voorwaarde is echter dat je met deze aandelen niet gaat daytraden of anderszins speculeren. Vandaar dat de fiscus stipuleert dat je de aandelen minstens vijf jaar in het bezit moet houden. De aankoop van de aandelen vul je in onder rubriek 1376 (of 1379 voor twee personen die één belastingbrief invullen.) Het volgende jaar levert die aankoop dan 5% belastingvermindering op, met een maximumbedrag van 320 euro voor het aanslagjaar 2013. De wet bepaalt wel dat je voor minstens 370 euro in ontwikkelingsfondsen hebt geïnvesteerd, om voor de belastingvermindering in aanmerking te komen. (Belga)