57% van de bevraagden zegt al gehoord te hebben van duurzaam of ethisch beleggen. Bij 37% doet dat geen belletje rinkelen en de rest kan het zich niet herinneren. Van diegenen die op de hoogte zijn van duurzame beleggingsformules, doet ongeveer een derde aan één of andere vorm van duurzaam beleggen. Interessant is dat dit soort beleggingen tot nu toe meer bij jongere beleggers (jonger dan 35) dan bij oudere beleggers leek aan te slaan. Hoewel slechts 7% van de Belgische beleggers aangeeft dat ze nog in 2014 in een ethisch of duurzaam product zullen investeren, laat meer dan de helft (51%) verstaan dat ze dat eventueel zouden kunnen doen in de toekomst. De ING-studie belicht ook de redenen waarom beleggers niet inzetten op ethische producten. Voor een derde van de beleggers is het omdat ze momenteel geen geld beschikbaar hebben. Maar anderen krijgen het nooit voorgesteld door hun bankier (23%), hebben geen zicht op de beleggingsstrategie van het fonds (29%) of hebben gewoonweg geen vertrouwen in het label "ethisch en duurzaam beleggen" (24%). Struikelblok blijft het rendement dat de belegger verwacht voor zijn duurzame belegging. Voor 45% van de beleggers is het voldoende dat ze een rendement vergelijkbaar aan andere beleggingsvormen krijgen om in ethische beleggingen te stappen. Merkwaardig is dat 29% een hoger rendement wil krijgen. Dit valt enkel te verklaren indien ethische beleggingen intrinsiek als risicovoller worden gepercipieerd, wat niet noodzakelijk het geval is. Ongeveer 14%, vooral jongere beleggers, is bereid genoegen te nemen met een lager rendement. (Belga)

57% van de bevraagden zegt al gehoord te hebben van duurzaam of ethisch beleggen. Bij 37% doet dat geen belletje rinkelen en de rest kan het zich niet herinneren. Van diegenen die op de hoogte zijn van duurzame beleggingsformules, doet ongeveer een derde aan één of andere vorm van duurzaam beleggen. Interessant is dat dit soort beleggingen tot nu toe meer bij jongere beleggers (jonger dan 35) dan bij oudere beleggers leek aan te slaan. Hoewel slechts 7% van de Belgische beleggers aangeeft dat ze nog in 2014 in een ethisch of duurzaam product zullen investeren, laat meer dan de helft (51%) verstaan dat ze dat eventueel zouden kunnen doen in de toekomst. De ING-studie belicht ook de redenen waarom beleggers niet inzetten op ethische producten. Voor een derde van de beleggers is het omdat ze momenteel geen geld beschikbaar hebben. Maar anderen krijgen het nooit voorgesteld door hun bankier (23%), hebben geen zicht op de beleggingsstrategie van het fonds (29%) of hebben gewoonweg geen vertrouwen in het label "ethisch en duurzaam beleggen" (24%). Struikelblok blijft het rendement dat de belegger verwacht voor zijn duurzame belegging. Voor 45% van de beleggers is het voldoende dat ze een rendement vergelijkbaar aan andere beleggingsvormen krijgen om in ethische beleggingen te stappen. Merkwaardig is dat 29% een hoger rendement wil krijgen. Dit valt enkel te verklaren indien ethische beleggingen intrinsiek als risicovoller worden gepercipieerd, wat niet noodzakelijk het geval is. Ongeveer 14%, vooral jongere beleggers, is bereid genoegen te nemen met een lager rendement. (Belga)