Zowel First Rekening als Top First zijn levensverzekeringen, die beleggen in obligaties (Tak21). De verzekeraar waarborgt niet alleen het kapitaal, maar ook een basisinterest (nvdr _ op dit ogenblik 3%). Hieraan wordt een jaarlijkse bonus _ variabel _ toegevoegd. Na acht jaar is geen roerende voorheffing meer verschuldigd. gedurende acht jaar. De producten genieten een staatsgarantie van 100.000 EUR en kennen een grote flexibiliteit: je kan storten wat en wanneer je wil. Bovendien blijft het geld altijd beschikbaar.

Hoeven: "De First Rekening was echter een product met bijzonder lage kosten (maximum 12,39 EUR voor het beheer en maximum 15 EUR voor de gedeeltelijke opnames). In economisch barre tijden bleek dit de achillespees van de formule te zijn. Vele klanten stapt namelijk al te gemakkelijk uit het fonds. Hierdoor moest de verzekeraar tegen minwaarden obligaties verkopen, wat een negatief effect had op de portefeuille. In 2008 keerde Ethias geen winstdeelname meer uit."

Daarom lanceerde de verzekeraar begin dit jaar Top First met een nieuwe kostenstructuur, die rekening houdt met de conjunctuur. Hoeven: "Het grote verschil met de klassieke First Rekening is evenwel het feit dat de beleggingen voor de Top First voortaan gebeuren volgens duidelijk vooraf bepaalde beleggingscriteria, wat de klant een bijkomende veiligheid biedt."

Wel zijn de kosten gevoelig verhoogt. Voor de afkoop betaalt de klant 1,50% van het bedrag dat afgehouden wordt van de verworven waarde tijdens de eerste drie jaren van het contract. Hierbij komt nog een contractuele vergoeding in functie van de lineaire obligaties van de Belgische staat (OLO). Van dit bedrag wordt jaarlijks 10% afgetrokken. Ook genieten de verzekeringsnemers een volledige vrijstelling van de afkoopkosten bij werkloosheid, handicap of overlijden van een gezinslid.

Eric Pompen

Zowel First Rekening als Top First zijn levensverzekeringen, die beleggen in obligaties (Tak21). De verzekeraar waarborgt niet alleen het kapitaal, maar ook een basisinterest (nvdr _ op dit ogenblik 3%). Hieraan wordt een jaarlijkse bonus _ variabel _ toegevoegd. Na acht jaar is geen roerende voorheffing meer verschuldigd. gedurende acht jaar. De producten genieten een staatsgarantie van 100.000 EUR en kennen een grote flexibiliteit: je kan storten wat en wanneer je wil. Bovendien blijft het geld altijd beschikbaar. Hoeven: "De First Rekening was echter een product met bijzonder lage kosten (maximum 12,39 EUR voor het beheer en maximum 15 EUR voor de gedeeltelijke opnames). In economisch barre tijden bleek dit de achillespees van de formule te zijn. Vele klanten stapt namelijk al te gemakkelijk uit het fonds. Hierdoor moest de verzekeraar tegen minwaarden obligaties verkopen, wat een negatief effect had op de portefeuille. In 2008 keerde Ethias geen winstdeelname meer uit." Daarom lanceerde de verzekeraar begin dit jaar Top First met een nieuwe kostenstructuur, die rekening houdt met de conjunctuur. Hoeven: "Het grote verschil met de klassieke First Rekening is evenwel het feit dat de beleggingen voor de Top First voortaan gebeuren volgens duidelijk vooraf bepaalde beleggingscriteria, wat de klant een bijkomende veiligheid biedt." Wel zijn de kosten gevoelig verhoogt. Voor de afkoop betaalt de klant 1,50% van het bedrag dat afgehouden wordt van de verworven waarde tijdens de eerste drie jaren van het contract. Hierbij komt nog een contractuele vergoeding in functie van de lineaire obligaties van de Belgische staat (OLO). Van dit bedrag wordt jaarlijks 10% afgetrokken. Ook genieten de verzekeringsnemers een volledige vrijstelling van de afkoopkosten bij werkloosheid, handicap of overlijden van een gezinslid. Eric Pompen