Het erfrecht was lange tijd niet aangepast aan de opkomst van nieuwe samenlevingsvormen in onze maatschappij. Het aantal conflicten was daardoor zienderogen gestegen. Daarom heeft de Belgische wetgever ingegrepen. Met de wet van 31 juli 2017, die in werking trad op 1 september 2018, heeft hij enkele belangrijke knelpunten opgelost en het erfrecht vereenvoudigd en billijker gemaakt.
...