Hoe moet een buitenlands diploma worden ingeschat? Hoe kan het worden vergeleken met de Vlaamse diploma's? Over die gelijkwaardigheidserkenning oordeelt het National Academic Recognition Information Centre Flanders. Voor de aanvragen voor een gelijkwaardigheidserkenning met een studiebewijs uitgereikt in het Vlaamse basisonderwijs wordt vanaf 1 september per aanvraag en per studiebewijs 90 euro aangerekend. Dat geldt ook voor studiebewijzen die gelijkwaardig zijn met de grote studierichtingen (ASO, TSO of BSO) uit het Vlaamse secundair onderwijs. Is er een uitspraak nodig over een specifieke studierichting dan zal dit 180 euro kosten. Voor een diploma uit het hoger onderwijs wordt dat 180 euro voor een volledige erkenning en 90 euro voor een niveaugelijkwaardigheid. Voor de graad van doctor geldt een tarief van 300 euro. Een gelijkwaardigheidserkenning van het volwassenenonderwijs zal 180 euro kosten. Voor asielzoekers, vluchtelingen en mensen met een beschermd statuut (omnio, leefloners van het ocmw, inburgeraars, werkzoekenden met trajectovereenkomst van VDAB,¿) blijft de erkenning gratis. (Belga)

Hoe moet een buitenlands diploma worden ingeschat? Hoe kan het worden vergeleken met de Vlaamse diploma's? Over die gelijkwaardigheidserkenning oordeelt het National Academic Recognition Information Centre Flanders. Voor de aanvragen voor een gelijkwaardigheidserkenning met een studiebewijs uitgereikt in het Vlaamse basisonderwijs wordt vanaf 1 september per aanvraag en per studiebewijs 90 euro aangerekend. Dat geldt ook voor studiebewijzen die gelijkwaardig zijn met de grote studierichtingen (ASO, TSO of BSO) uit het Vlaamse secundair onderwijs. Is er een uitspraak nodig over een specifieke studierichting dan zal dit 180 euro kosten. Voor een diploma uit het hoger onderwijs wordt dat 180 euro voor een volledige erkenning en 90 euro voor een niveaugelijkwaardigheid. Voor de graad van doctor geldt een tarief van 300 euro. Een gelijkwaardigheidserkenning van het volwassenenonderwijs zal 180 euro kosten. Voor asielzoekers, vluchtelingen en mensen met een beschermd statuut (omnio, leefloners van het ocmw, inburgeraars, werkzoekenden met trajectovereenkomst van VDAB,¿) blijft de erkenning gratis. (Belga)