Het FRGE verstrekt zelf geen leningen aan particulieren, maar geeft geld aan ocmw's, intercommunales en sommige vzw's. Die kunnen het dan vervolgens doorlenen aan het grote publiek.De lokale instelling moet aan het FRGE een intrest van 2% betalen, maar het mag zelf geen winst maken op de verdere uitlening. Dit betekent dat particulieren die onrechtstreeks een lening van het FRGE krijgen een intrestvoet tussen 0% en 2% moeten betalen. Die 0% geldt voor de sociaal zwakkeren. Dat zijn mensen die in aanmerking komen voor een verhoogde tussenkomst van de ziekteverzekering, OCMW-klanten, mensen met een bescheiden inkomen en mensen met een leefloon. De bedoeling is dat de lening wordt terugbetaald met de energiebesparingen die ze realiseren. De namen van de instellingen die meedoen met het systeem zijn te vinden in de rubriek 'contact' op de website www.frge.be. Daar zal u ook zien dat niet alle gemeenten zijn aangesloten. De leningen kunnen onder meer worden bekomen voor allerlei ingrepen die de energiefactuur reduceren. De maximale terugbetalingstermijn is vijf jaar. (DLA)

Het FRGE verstrekt zelf geen leningen aan particulieren, maar geeft geld aan ocmw's, intercommunales en sommige vzw's. Die kunnen het dan vervolgens doorlenen aan het grote publiek.De lokale instelling moet aan het FRGE een intrest van 2% betalen, maar het mag zelf geen winst maken op de verdere uitlening. Dit betekent dat particulieren die onrechtstreeks een lening van het FRGE krijgen een intrestvoet tussen 0% en 2% moeten betalen. Die 0% geldt voor de sociaal zwakkeren. Dat zijn mensen die in aanmerking komen voor een verhoogde tussenkomst van de ziekteverzekering, OCMW-klanten, mensen met een bescheiden inkomen en mensen met een leefloon. De bedoeling is dat de lening wordt terugbetaald met de energiebesparingen die ze realiseren. De namen van de instellingen die meedoen met het systeem zijn te vinden in de rubriek 'contact' op de website www.frge.be. Daar zal u ook zien dat niet alle gemeenten zijn aangesloten. De leningen kunnen onder meer worden bekomen voor allerlei ingrepen die de energiefactuur reduceren. De maximale terugbetalingstermijn is vijf jaar. (DLA)