De federale regering reageerde op de almaar duurdere energie door enkele maanden geleden de elektriciteitsprijzen te bevriezen tot 1 januari van volgend jaar. Een fijne maatregel voor de consument, maar helaas is de stijging van de factuur de afgelopen jaren vooral te wijten geweest aan hogere belastingen en dito distributiekosten. De consument betaalt bijvoorbeeld mee voor de subsidies voor hernieuwbare energie, de sociale tarieven en de publiekedienstenverplichtingen. "Momenteel bedraagt het aandeel van het product elektriciteit slechts 38 procent van de totale factuur", klinkt het bij Itinera. "De distributiekosten zijn gestegen als gevolg van beleidskeuzes." De denktank is van oordeel dat het eigenlijk niet kan dat de overheid langs de ene kant de kosten van haar beleidskeuzes afwentelt op de consument en langs de andere kant de elektriciteitsproducenten verbiedt hun prijzen op te trekken. De energiefactuur zal in de toekomst nog verder blijven stijgen, maakt Itinera zich sterk. "Vooral de ontwikkeling van offshore windmolenparken zal een grote impact hebben." De jongste maanden zijn heel wat aanvragen ingediend voor de bouw van nieuwe windmolenparken. Zo wil een reeks partijen een soort van reuzenstopcontact installeren op zee waar de opgewekte windenergie kan opgeslagen worden. Een bijzonder duur project. De denktank is voorstander van meer transparantie en het weren van 'niet-elektriciteitscomponenten' uit de factuur die de consument in zijn bus krijgt. "De overheden moeten de kost van hun beleidsmaatregelen zelf financieren met algemene middelen", luidt het. (JDH)

De federale regering reageerde op de almaar duurdere energie door enkele maanden geleden de elektriciteitsprijzen te bevriezen tot 1 januari van volgend jaar. Een fijne maatregel voor de consument, maar helaas is de stijging van de factuur de afgelopen jaren vooral te wijten geweest aan hogere belastingen en dito distributiekosten. De consument betaalt bijvoorbeeld mee voor de subsidies voor hernieuwbare energie, de sociale tarieven en de publiekedienstenverplichtingen. "Momenteel bedraagt het aandeel van het product elektriciteit slechts 38 procent van de totale factuur", klinkt het bij Itinera. "De distributiekosten zijn gestegen als gevolg van beleidskeuzes." De denktank is van oordeel dat het eigenlijk niet kan dat de overheid langs de ene kant de kosten van haar beleidskeuzes afwentelt op de consument en langs de andere kant de elektriciteitsproducenten verbiedt hun prijzen op te trekken. De energiefactuur zal in de toekomst nog verder blijven stijgen, maakt Itinera zich sterk. "Vooral de ontwikkeling van offshore windmolenparken zal een grote impact hebben." De jongste maanden zijn heel wat aanvragen ingediend voor de bouw van nieuwe windmolenparken. Zo wil een reeks partijen een soort van reuzenstopcontact installeren op zee waar de opgewekte windenergie kan opgeslagen worden. Een bijzonder duur project. De denktank is voorstander van meer transparantie en het weren van 'niet-elektriciteitscomponenten' uit de factuur die de consument in zijn bus krijgt. "De overheden moeten de kost van hun beleidsmaatregelen zelf financieren met algemene middelen", luidt het. (JDH)