Bij het uitvoeren van de risicoanalyse moet de werkgever rekening houden met de aanwezigheid van brandbare producten en ontstekingsbronnen, met de gebruikte stoffen in het arbeidsproces, met de grootte van de onderneming of inrichting, met het maximaal aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de gebouwen en met de specifieke risico's die eigen zijn aan bepaalde groepen. Op basis van deze analyse moet de werkgever vervolgens maatregelen nemen. Die moeten de bedoeling hebben om - in deze volgorde - brand te voorkomen, de veiligheid te verzekeren van alle aanwezige personen (bijvoorbeeld via snelle evacuatie), elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding te vermijden, de gevolgen van brand te beperken en de tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken. Elke werkgever krijgt daarbij onder meer de verplichting om een brandbestrijdingsdienst op te richten, ongeacht het aantal personeelsleden. Ook moet hij collectieve beschermingsmiddelen aankopen en zijn werknemers geregeld informeren. Die informatieplicht geldt ook voor externe ondernemingen die werken komen uitvoeren in de werkplaatsen van het bedrijf. (Belga)

Bij het uitvoeren van de risicoanalyse moet de werkgever rekening houden met de aanwezigheid van brandbare producten en ontstekingsbronnen, met de gebruikte stoffen in het arbeidsproces, met de grootte van de onderneming of inrichting, met het maximaal aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de gebouwen en met de specifieke risico's die eigen zijn aan bepaalde groepen. Op basis van deze analyse moet de werkgever vervolgens maatregelen nemen. Die moeten de bedoeling hebben om - in deze volgorde - brand te voorkomen, de veiligheid te verzekeren van alle aanwezige personen (bijvoorbeeld via snelle evacuatie), elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding te vermijden, de gevolgen van brand te beperken en de tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken. Elke werkgever krijgt daarbij onder meer de verplichting om een brandbestrijdingsdienst op te richten, ongeacht het aantal personeelsleden. Ook moet hij collectieve beschermingsmiddelen aankopen en zijn werknemers geregeld informeren. Die informatieplicht geldt ook voor externe ondernemingen die werken komen uitvoeren in de werkplaatsen van het bedrijf. (Belga)