Voor scholen en kantoorgebouwen moet men 10kW per vierkante meter zelf aan energie opwekken, voor woningen en appartementen is de regelgeving iets ingewikkelder. Hier hangt de inspanning af van de gekozen optie. Er blijft niettemin nog een uitweg om te ontsnappen aan de verplichting om zelf energie op te wekken. Wie dit echt niet wil, kan ervoor kiezen om extra streng te isoleren. De verplichting om zelf energie op te wekken of extra te isoleren, valt samen met de verstrenging van de regels op het energiezuinig bouwen. In 2006 volstond een E100-energiepeil, in 2013 was dat al gezakt naar E70 en in 2014 daalt het verder naar E60. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zal dat leiden naar een extra investering van 8.500 euro voor de eigenaar. In 2016 moet het energiepeil trouwens verder omlaag naar E50. Hoe lager het E-peil, hoe beter de energie-efficiëntie van het gebouw en de installaties. De maatregel past in een Vlaams actieplan om te beantwoorden aan een Europese richtlijn. Die schrijft voor dat alle nieuwbouw tegen 2021 bijna energieneutraal moet zijn. (Belga)

Voor scholen en kantoorgebouwen moet men 10kW per vierkante meter zelf aan energie opwekken, voor woningen en appartementen is de regelgeving iets ingewikkelder. Hier hangt de inspanning af van de gekozen optie. Er blijft niettemin nog een uitweg om te ontsnappen aan de verplichting om zelf energie op te wekken. Wie dit echt niet wil, kan ervoor kiezen om extra streng te isoleren. De verplichting om zelf energie op te wekken of extra te isoleren, valt samen met de verstrenging van de regels op het energiezuinig bouwen. In 2006 volstond een E100-energiepeil, in 2013 was dat al gezakt naar E70 en in 2014 daalt het verder naar E60. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zal dat leiden naar een extra investering van 8.500 euro voor de eigenaar. In 2016 moet het energiepeil trouwens verder omlaag naar E50. Hoe lager het E-peil, hoe beter de energie-efficiëntie van het gebouw en de installaties. De maatregel past in een Vlaams actieplan om te beantwoorden aan een Europese richtlijn. Die schrijft voor dat alle nieuwbouw tegen 2021 bijna energieneutraal moet zijn. (Belga)