De mobiliteitsvergoeding wordt gegeven aan de bouwvakkers omdat ze geregeld van arbeidsplaats moeten wisselen. Is de werf verderaf gelegen, dan moeten ze ook vroeger vertrekken. De arbeiders moeten dus niet zelf rijden om van de vergoeding te kunnen genieten. De vergoeding hangt dan ook samen met de afstand. Het basisbedrag van deze vergoeding varieert momenteel tussen 0,0516 euro en 0,0723 euro per werkelijk afgelegde kilometer. Het eerste geldt indien de plaats van tewerkstelling binnen de 59 km ligt. Het hoogste bedrag geldt voor verplaatsingen van 260 km of meer. Wie dienst doet als arbeider-chauffeur maakt aanspraak op een mobiliteitsvergoeding van 0,1316 euro per kilometer. Hoewel de werkgevers in principe nu maandelijks een overzicht zullen moeten geven van de mobiliteitsvergoeding, kan de syndicale afvaardiging instemmen om het overzicht toch driemaandelijks te houden. Voor bedrijven waar dit akkoord al gegeven werd, moet er een bevestiging komen voor 1 oktober 2014, zoniet moet de werkgever toch overschakelen op maandelijkse staten. De wijziging is een gevolg van de collectieve arbeidsovereenkomst die werd afgesloten in de sector. (Belga)

De mobiliteitsvergoeding wordt gegeven aan de bouwvakkers omdat ze geregeld van arbeidsplaats moeten wisselen. Is de werf verderaf gelegen, dan moeten ze ook vroeger vertrekken. De arbeiders moeten dus niet zelf rijden om van de vergoeding te kunnen genieten. De vergoeding hangt dan ook samen met de afstand. Het basisbedrag van deze vergoeding varieert momenteel tussen 0,0516 euro en 0,0723 euro per werkelijk afgelegde kilometer. Het eerste geldt indien de plaats van tewerkstelling binnen de 59 km ligt. Het hoogste bedrag geldt voor verplaatsingen van 260 km of meer. Wie dienst doet als arbeider-chauffeur maakt aanspraak op een mobiliteitsvergoeding van 0,1316 euro per kilometer. Hoewel de werkgevers in principe nu maandelijks een overzicht zullen moeten geven van de mobiliteitsvergoeding, kan de syndicale afvaardiging instemmen om het overzicht toch driemaandelijks te houden. Voor bedrijven waar dit akkoord al gegeven werd, moet er een bevestiging komen voor 1 oktober 2014, zoniet moet de werkgever toch overschakelen op maandelijkse staten. De wijziging is een gevolg van de collectieve arbeidsovereenkomst die werd afgesloten in de sector. (Belga)