Het vangnetmechanisme, met als belangrijkste doelstelling dat de energieprijzen in ons land binnen het gemiddelde liggen van de ons omringende landen, is een van de factoren die ervoor heeft gezorgd dat de Belgische consumentenprijzen voor energie in het afgelopen jaar zo significant daalden. Ook de ontkoppeling van de energieprijzen ten opzichte van de olieprijs heeft een effect. De energieregulatoren hebben ook meer dan vroeger controle over wat kan en niet kan op het vlak van tariefformules. Bij de inwerkingtreding van het vangnetmechanisme en door de overgang naar markt gerelateerde indexen werden besparingen tot 38 € (46 € inclusief BTW) of 11% per jaar voor elektriciteit en 187 € (226 € inclusief BTW) of 17% per jaar voor gas gerealiseerd. Wie echter op 1 januari 2013 koos voor het goedkoopste aangeboden contract, kon nog veel grotere besparingen tot 132 € (160 € inclusief BTW) per jaar voor elektriciteit en 356 € (431 € inclusief BTW) per jaar voor gas realiseren, volgens de regulatoren. Door de globaal lagere prijzen is het verschil tussen de leveranciers wel sterk afgenomen. Electrabel blijft zowel voor gas als elektriciteit de grootste leverancier, met een marktaandeel van 51,6% voor elektriciteit (samen met Electrabel Customer Solutions) en gas (35.8%, samen met moederbedrijf GDF Suez.) (Belga)

Het vangnetmechanisme, met als belangrijkste doelstelling dat de energieprijzen in ons land binnen het gemiddelde liggen van de ons omringende landen, is een van de factoren die ervoor heeft gezorgd dat de Belgische consumentenprijzen voor energie in het afgelopen jaar zo significant daalden. Ook de ontkoppeling van de energieprijzen ten opzichte van de olieprijs heeft een effect. De energieregulatoren hebben ook meer dan vroeger controle over wat kan en niet kan op het vlak van tariefformules. Bij de inwerkingtreding van het vangnetmechanisme en door de overgang naar markt gerelateerde indexen werden besparingen tot 38 € (46 € inclusief BTW) of 11% per jaar voor elektriciteit en 187 € (226 € inclusief BTW) of 17% per jaar voor gas gerealiseerd. Wie echter op 1 januari 2013 koos voor het goedkoopste aangeboden contract, kon nog veel grotere besparingen tot 132 € (160 € inclusief BTW) per jaar voor elektriciteit en 356 € (431 € inclusief BTW) per jaar voor gas realiseren, volgens de regulatoren. Door de globaal lagere prijzen is het verschil tussen de leveranciers wel sterk afgenomen. Electrabel blijft zowel voor gas als elektriciteit de grootste leverancier, met een marktaandeel van 51,6% voor elektriciteit (samen met Electrabel Customer Solutions) en gas (35.8%, samen met moederbedrijf GDF Suez.) (Belga)