In de paritaire comités maken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers afspraken over collectieve arbeidsovereenkomsten voor mensen uit dezelfde sector. Sinds 1974 bestaat er een paritair comité nr. 200, voluit Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden. Het regelt de collectieve arbeidsvoorwaarden voor de bedienden die niet onder een ander paritair comité van een specifieke sector vallen. Gezien het sindsdien echter nog nooit werd samengesteld, konden er ook geen afspraken worden gemaakt. De afspraken voor heel wat bedienden worden nu nog gemaakt in het paritair comité 218, het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden. Dit zal worden opgeheven op het moment dat het paritair comité 200 effectief is samengesteld. Binnenkort is het zover. Dan worden de activiteiten van paritair comité 218 overgenomen door paritair comité 200. Toch zullen niet alle bedienden die overstap maken. Voor het personeel dat werkt bij agenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten zal een nieuw paritair comité 341 worden opgericht. Voorts worden de paritaire comités 335 en 337, waar zal worden onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van respectievelijk de sociale middenveldorganisaties en de non-profitsector geactiveerd. Het eerste zal daarbij een nieuwe naam krijgen en worden omgevord tot 'het paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen'. (Belga)

In de paritaire comités maken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers afspraken over collectieve arbeidsovereenkomsten voor mensen uit dezelfde sector. Sinds 1974 bestaat er een paritair comité nr. 200, voluit Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden. Het regelt de collectieve arbeidsvoorwaarden voor de bedienden die niet onder een ander paritair comité van een specifieke sector vallen. Gezien het sindsdien echter nog nooit werd samengesteld, konden er ook geen afspraken worden gemaakt. De afspraken voor heel wat bedienden worden nu nog gemaakt in het paritair comité 218, het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden. Dit zal worden opgeheven op het moment dat het paritair comité 200 effectief is samengesteld. Binnenkort is het zover. Dan worden de activiteiten van paritair comité 218 overgenomen door paritair comité 200. Toch zullen niet alle bedienden die overstap maken. Voor het personeel dat werkt bij agenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten zal een nieuw paritair comité 341 worden opgericht. Voorts worden de paritaire comités 335 en 337, waar zal worden onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van respectievelijk de sociale middenveldorganisaties en de non-profitsector geactiveerd. Het eerste zal daarbij een nieuwe naam krijgen en worden omgevord tot 'het paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen'. (Belga)