Om met het geweer te mogen jagen op wild, moeten jagers in Vlaanderen een jachtplan indienen waaruit blijkt dat ze over ten minste 40 hectare aaneengesloten bejaagbare oppervlakte beschikken. Daarbij durfden de jagers volgens Vogelbescherming Vlaanderen al eens wat te creatief omspringen met de aangegeven oppervlakte. Ze kleurden bijvoorbeeld ook kleine of grotere percelen in waarvoor ze nochtans geen toestemming om te bejagen hadden gekregen van de eigenaars. In de praktijk werden die gronden overigens niet bejaagd, maar telden ze wel mee om tot de minimale oppervlakte vann 40 hectare te komen. Voortaan kan iedereen controleren of zijn gronden in een jachtplan zijn opgenomen. Is dit ten onrechte gebeurd, dan kan men die opnieuw laten uitkleuren bij de arrondissementscommissaris in de provincie. Dit kan nu ongeacht de grootte van het perceel. Tot nog toe moest dit om administratieve redenen minstens 1 hectare bedragen, maar die ondergrens vervalt. (Belga)

Om met het geweer te mogen jagen op wild, moeten jagers in Vlaanderen een jachtplan indienen waaruit blijkt dat ze over ten minste 40 hectare aaneengesloten bejaagbare oppervlakte beschikken. Daarbij durfden de jagers volgens Vogelbescherming Vlaanderen al eens wat te creatief omspringen met de aangegeven oppervlakte. Ze kleurden bijvoorbeeld ook kleine of grotere percelen in waarvoor ze nochtans geen toestemming om te bejagen hadden gekregen van de eigenaars. In de praktijk werden die gronden overigens niet bejaagd, maar telden ze wel mee om tot de minimale oppervlakte vann 40 hectare te komen. Voortaan kan iedereen controleren of zijn gronden in een jachtplan zijn opgenomen. Is dit ten onrechte gebeurd, dan kan men die opnieuw laten uitkleuren bij de arrondissementscommissaris in de provincie. Dit kan nu ongeacht de grootte van het perceel. Tot nog toe moest dit om administratieve redenen minstens 1 hectare bedragen, maar die ondergrens vervalt. (Belga)